دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

تراسفر - خانم غلام حسینی

امتیاز کاربران :**/*13

tv52015-05-20-11h48m32s43
تراسفر - خانم غلام حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

گوشواره - خانم زلفی گل

امتیاز کاربران :**/*6

tv52015-05-07-11h20m59s113
گوشواره - خانم زلفی گل

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دوخت لباس - خانم کتلی

امتیاز کاربران :**/*9

tv52015-05-20-11h40m27s56
دوخت لباس - خانم کتلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار روی اشیاء 2-خانم غلامحسینی

امتیاز کاربران :**/*6

tv52015-05-06-10h07m47s44
کار روی اشیاء 2-خانم غلامحسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی 4 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*11

tv52015-05-18-10h39m27s166
سرمه دوزی 4 - خانم خوشبخت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

قلاب بافی 2- خانم پاشایی

امتیاز کاربران :**/*5

tv52015-05-06-10h08m20s119
قلاب بافی 2- خانم پاشایی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش نقاشی 2- آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*2
tv52015-05-18-10h03m22s26
آموزش نقاشی 2- آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ترمه دوزی 3 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*8

tv52015-05-04-11h46m57s172
ترمه دوزی - خانم خوشبخت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

هنر معرق -سید معین صلواتی

امتیاز کاربران :**/*11

tv52015-05-14-12h06m54s173
هنر معرق -سید معین صلواتی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش نقاشی - آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*6

tv52015-05-04-11h27m33s46
آموزش نقاشی - آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

لباس عروس بچه 2 - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*16

tv52015-05-13-11h41m46s20
لباس عروس بچه 2 - خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف چرم دستی 2 - خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*22

tv52015-04-30-11h40m15s179
کیف چرم دستی 2 - خانم خوش صحبت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

خاتم کاری 12 - آقای چابک

امتیاز کاربران :**/*4

tv52015-05-13-11h17m15s138
خاتم کاری 12 - آقای چابک

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

لباس عروس بچه 1 - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*48

tv52015-04-29-12h13m04s159
لباس عروس بچه 1 - خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی برجسته - خانم زهدی

امتیاز کاربران :**/*11

tv52015-05-11-12h20m02s4
نقاشی برجسته - خانم زهدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

رومیزی - خانم توکلی

امتیاز کاربران :**/*28

tv52015-04-29-11h31m49s243
رومیزی - خانم توکلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

رومیزی - خانم فرمانی

امتیاز کاربران :**/*23

tv52015-05-11-12h15m54s89
رومیزی - خانم فرمانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی - خانم زهدی

امتیاز کاربران :**/*8

tv52015-04-27-10h02m29s123
نقاشی - خانم زهدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

جواهر دوزی 2 - خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*19

tv52015-05-11-12h06m27s50
جواهر دوزی 2 - خانم امیریان

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

گل چینی-خانم فرمانی

امتیاز کاربران :**/*19

bkhane00230
گل چینی-خانم فرمانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

مقالات دیگر...

 1. خانم امیریان جواهر سازی
 2. بافت دستبند - خانم زلفی گل
 3. کار روی اشیاء-خانم غلامحسینی
 4. قلاب بافی - خانم پاشایی
 5. ترمه دوزی 2 - خانم خوشبخت
 6. کاکتوس.خانم ایلخانی
 7. بافت -خانم پور کرمانی
 8. کیف پولی چرم - خانم خوش صحبت
 9. آموزش دوخت لباس- خانم یوسفی
 10. خانم بیات-برجسته کاری
 11. خاتم کاری 11 - آقای چابک
 12. سوخته کاری روی پارچه -خانم فرمانی
 13. جواهر سازی-خانم امیریان
 14. بدلیجات - خانم زلفی گل
 15. بافت روی بدنه ظرف - خانم پورکرمان
 16. نما کاشی - خانم غلامحسینی
 17. آموزش قلاب بافی-خانم پاشایی
 18. آموزش گل-خانم ایلخانی
 19. آموزش دوختن جقه
 20. تزیین ظروف هفت سین
 21. هفت سین - خانم یوسفی
 22. کیف چرم دستی - خانم خوش صحبت
 23. تزیین تخم مرغ-امیریان
 24. ترک روی شیشه - خانم ایلخانی
 25. خانم پاشایی-گل بافتنی
 26. ترمه دوزی - خانم خوشبخت
 27. تنکیک رنگ ها-خانم بنیادی
 28. خاتم کاری 10 - آقای چابک
 29. دوخت لباس - خانم یوسفی
 30. آموزش کیف چرم4- سرکار خانم خوش صحبت
 31. خانم اسفندیاری-کاشت بذر 2
 32. خانم اسفندیاری-کاشت بذر 1
 33. سفره هفت سین2-خانم امیریان
 34. گل بنفشه-خانم ایلخانی
 35. سفره هفت سین2-خانم غلامحسینی
 36. سرمه دوزی2
 37. پیراهن دخترانه بافتنی2 - خانم کتلی
 38. دوخت لباس عروس -خانم یوسفی
 39. دوخت یقه - خانم بزرگی
 40. بادمجان شور-خانم سادات

محبوب ترین ها