دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

آموزش بافتنی سرکار خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*373

ته چین

آموزش بافتنی

خانم بیات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کیف چرم 6

امتیاز کاربران :**/*32

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

گل پارچه ای - 1

امتیاز کاربران :**/*5

 

 

آشپزی

گل پارچه ای

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

تکنیک شیشه

امتیاز کاربران :**/*14

شیشه

تکنیک شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

پبرای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*35

ته چین

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

ربان دوزی

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

ربان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نما برجسته

امتیاز کاربران :**/*6

آشپزی

نما برجسته

آموزش خانم موسوی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*17

ته چین

خمیر عروسک

آموزش خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نقاشی روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*16

ته چین

نقاشی روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش دوخت لباس

امتیاز کاربران :**/*18

دوخت مانتو

آموزش دوخت لباس

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش گل دوزی

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین

آموزش گل دوزی

آموزش خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

دوخت برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

دوخت برزیلی

خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش روبان دوزی

امتیاز کاربران :**/*103

آشپزی

روبان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش خاتم کاری - 3

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

خاتم کاری

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش قلاب بافی - 2

امتیاز کاربران :**/*18

قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*55

ته چین

کیف چرم

خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش دامن

امتیاز کاربران :**/*8

ته چین

آموزش دامن

خانم بزرگی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 3

امتیاز کاربران :**/*25

اوریگامی

اوریگامی

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش خاتم کاری 4

امتیاز کاربران :**/*2

خاتم کاری

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

تکنیک بافت چوب

امتیاز کاربران :**/*3

ته چین

تکنیک بافت چوب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

محبوب ترین ها