دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

آموزش کیف چرم-آموزش خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*49

bkhane00109

آموزش کیف چرم-خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کیف چرم 7- -خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*50

ته چین

آموزش کیف چرم-خانم خوش صحبت

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

موتیف - خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*113

tv52014-11-23-09h20m33s213

موتیف - خانم بیات

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش بافتنی- خانم فیاض

امتیاز کاربران :**/*86

ته چین

آموزش بافتنی- خانم فیاض

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

جواهر دوزی - خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*122

tv52014-11-23-08h55m35s65

جواهر دوزی - خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

تزئین حلوا-خانم ریاحی

امتیاز کاربران :**/*9

ته چین

تتزئین حلوا-خانم ریاحی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش سفره آرایی و ژله تزریقی - خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*74

آموزش سفره آرایی + ژله تزریقی - خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

نقاشی روی یارچه-خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

 نقاشی روی یارچه-خانم امیریان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش بافتنی - خانم پاشایی - 2

امتیاز کاربران :**/*100

tv52014-11-18-11h47m24s1291

آموزش بافتنی - خانم پاشایی

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کیف بافتنی 4 - خانم پاشایی

امتیاز کاربران :**/*36

آشپزی

آموزش بافتنی

آموزش خانم پاشایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

سرمه دوزی - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*30

سرمه دوزی

سرمه دوزی - خانم خوشبخت

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

گل پارچه ای-خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*16

ته چین

گل پارچه ای

آموزش خانم یوسفی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

بافت فانتزی-خانم صالحی

امتیاز کاربران :**/*208

ته چین

بافت فانتزی-خانم صالحی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نقش برجسته-موسوی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

نقش برجسته

آموزش موسوی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

لباس بافتنی -خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*27
لباس بافتنی

لباس بافتنی -خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خاتم کاری - 4 - آقای چابک

امتیاز کاربران :**/*4

آشپزی

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خاتم کاری - آقای چابک - 5

امتیاز کاربران :**/*2

آشپزی

 

 

خاتم کاری - آقای چابک - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

نقاشی روی شیشه - خانم عقابی

امتیاز کاربران :**/*31

ته چین

نقاشی روی شیشه

آموزش خانم عقابی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نقاشی روی اشیاء - خانم حاجی ها

امتیاز کاربران :**/*8

آشپزی

نقاشی روی اشیاء - خانم حاجی ها

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش کیف چرم - خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*159

آموزش کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

محبوب ترین ها