خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

امتیاز کاربران :**/*0
970907honare
خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

امتیاز کاربران :**/*0
970924honari
خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

امتیاز کاربران :**/*1
970913honare
خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

امتیاز کاربران :**/*0
970828honare
خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

امتیاز کاربران :**/*0
970827honari
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

  1. خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/8/26
  2. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/23
  3. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22
  4. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های خاص 97/8/21
  5. خانم خیابانی آموزش بافت شالگردن 97/8/20
  6. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقهای روی در با کچه 97/8/19
  7. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
  8. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
  9. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
  10. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12
  11. خانم زرگر آموزش خیاطی(پارچه های راه راه) 97/8/9
  12. خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6
  13. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقه ای روی در با کچه 97/8/5
  14. خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2
  15. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
  16. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
  17. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
  18. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
  19. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25
  20. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
  21. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
  22. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
  23. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
  24. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
  25. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
  26. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
  27. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
  28. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
  29. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
  30. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
  31. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
  32. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
  33. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
  34. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
  35. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
  36. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
  37. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
  38. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
  39. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
  40. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24

محبوب ترین ها