دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6

امتیاز کاربران :**/*0
970806honare
خانم خیابانی آموزش بافت مدرن  97/8/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18

امتیاز کاربران :**/*0
970718honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/7/18

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2

امتیاز کاربران :**/*0
970802honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/8/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30

امتیاز کاربران :**/*0
970730honare
خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14

امتیاز کاربران :**/*0
970714honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11

امتیاز کاربران :**/*0
970711honare
خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

امتیاز کاربران :**/*0
970728honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9

امتیاز کاربران :**/*0
970709honare
خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23

امتیاز کاربران :**/*0
970723honari
خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 2. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 3. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 4. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 5. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 6. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 7. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 8. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 9. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 10. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 11. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 12. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20
 13. خانم سیدی آموزش پته دوزی (ساقه دوزی) 97/6/19
 14. خانم میر عظیم برش منظم با آیینه یک میل 97/6/17
 15. خانم امیریان جواهر دوزی 970/6/14
 16. خانم حشیری ادامه بافت صورت عروسک 97/6/13
 17. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/12
 18. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/10
 19. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/6/6
 20. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/5
 21. خانم فصیح مطلب (اجرای سرمه و ملیله روی رومیزی) 97/6/4
 22. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/5/29
 23. خانم زارع آموزش مطلسه دوزی 97/5/28
 24. خانم امین پور (ادامه دوخت کیف مردانه) 97/5/27
 25. خانم حمزه دکوپاژ روی چوب 97/5/24
 26. خانم سیدی آموزش گرته زنی و چاپ در پته دوزی 97/5/23
 27. خانم اعتصام آموزش گل آرایی (گل آرایی مراسم ازدواج) 97/5/22
 28. خانم فصیح مطلب کار با سرمه و ملیله و منجوق 97/5/21
 29. خانم میر عظیم آموزش کار با شیشه روی تابلو 97/5/20
 30. خانم امیریان آموزش جواهر دوزی 97/5/17
 31. خانم حشیری آموزش گلدوزی چشم عروسک 97/5/16
 32. خانم ربیعی ساخت عروسک های جورابی 97/5/15
 33. خانم غلام حسینی آموزش رنگ کاری چوب 97/5/14
 34. خانم امین پور ادامه آموزش دوخت کیف مدارک 97/5/13
 35. خانم حمزه پتینه روی چوب 97/5/10
 36. خانم طهماسبی آموزش ساخت غنچه رز با خمیر شکری 97/5/9
 37. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/5/8
 38. خانم غلام حسینی ادامه آموزش کار با ورق طلا 97/5/7
 39. امیریان - آموزش- سرمه دوزی نوین 97/5/4
 40. خانم میر عظیم آموزش کاشیکاری 97/5/6

محبوب ترین ها