دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

آموزش جواهر سازی-خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*17

bkhane00258
آموزش جواهر سازی-خانم امیریان

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش نقاشی 4- آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*1

tv52015-06-08-12h14m02s138
آموزش نقاشی 4- آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

بدلیجات دست ساز 2 - خانم زلفی گل

امتیاز کاربران :**/*8

tv52015-06-18-17h16m47s249
بدلیجات دست ساز 2 - خانم زلفی گل

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

بافت تونسی-خانم پور کرمانی

امتیاز کاربران :**/*26

bkhane00242
بافت تونسی-خانم پور کرمانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم کوکتلی-آموزش بافتنی

امتیاز کاربران :**/*15

bkhane00255
خانم کوکتلی-آموزش بافتنی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش بافتنی-خانم کتنی

امتیاز کاربران :**/*27

bkhane00235
آموزش بافتنی-خانم کتنی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش گل آرایی-خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*11

bkhane00254
آموزش گل آرایی-خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

ترمه دوزی 4 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*9

tv52015-06-01-11h09m14s16
ترمه دوزی - خانم خوشبخت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آقای پایان -آموزش شمع

امتیاز کاربران :**/*24

bkhane00250
آآقای پایان -آموزش شمع

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

گل- خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*6

tv52015-06-01-11h08m10s144
گل- خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

ترمه دوزی 5- خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*8

tv52015-06-15-16h36m09s41
ترمه دوزی 5- خانم خوشبخت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آقای صلواتی -معرق کاری

امتیاز کاربران :**/*7

bkhane00232
آقای صلواتی -معرق کاری

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آقای صلواتی -آموزش معرق کاری

امتیاز کاربران :**/*11

bkhane00248
آقای صلواتی -آموزش معرق کاری

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کیف پولی چرم 2 - خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*19

tv52015-05-28-10h33m32s183
کیف پولی چرم 2 - خانم خوش صحبت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کیف پولی چرم 3 - خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*20

tv52015-06-11-11h06m20s244
کیف پولی چرم 3 - خانم خوش صحبت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

لباس عروس بچه 3 - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*12

tv52015-05-27-12h44m01s141
لباس عروس بچه 3 - خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش لباس عروس - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*13

bkhane00246
دوخت لباس عروس - خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

چهل تکه - خانم توکلی

امتیاز کاربران :**/*62

tv52015-05-27-12h43m52s43
چهل تکه - خانم توکلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

چهل تیکه دوزی .خانم توکلی

امتیاز کاربران :**/*81

bkhane00244
چهل تیکه دوزی .خانم توکلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش نقاشی 3- آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*3

tv52015-05-25-11h40m15s26
آموزش نقاشی 3- آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. بافتنی - خانم پورکرمان
 2. بدلیجات دست ساز- خانم زلفی گل
 3. تراسفر - خانم غلام حسینی
 4. دوخت لباس - خانم کتلی
 5. سرمه دوزی 4 - خانم خوشبخت
 6. آموزش نقاشی 2- آقای حسینی
 7. هنر معرق -سید معین صلواتی
 8. لباس عروس بچه 2 - خانم یوسفی
 9. خاتم کاری 12 - آقای چابک
 10. نقاشی برجسته - خانم زهدی
 11. رومیزی - خانم فرمانی
 12. جواهر دوزی 2 - خانم امیریان
 13. گوشواره - خانم زلفی گل
 14. کار روی اشیاء 2-خانم غلامحسینی
 15. قلاب بافی 2- خانم پاشایی
 16. ترمه دوزی 3 - خانم خوشبخت
 17. آموزش نقاشی - آقای حسینی
 18. کیف چرم دستی 2 - خانم خوش صحبت
 19. لباس عروس بچه 1 - خانم یوسفی
 20. رومیزی - خانم توکلی
 21. نقاشی - خانم زهدی
 22. گل چینی-خانم فرمانی
 23. خانم امیریان جواهر سازی
 24. بافت دستبند - خانم زلفی گل
 25. کار روی اشیاء-خانم غلامحسینی
 26. قلاب بافی - خانم پاشایی
 27. ترمه دوزی 2 - خانم خوشبخت
 28. کاکتوس.خانم ایلخانی
 29. بافت -خانم پور کرمانی
 30. کیف پولی چرم - خانم خوش صحبت
 31. آموزش دوخت لباس- خانم یوسفی
 32. خانم بیات-برجسته کاری
 33. خاتم کاری 11 - آقای چابک
 34. سوخته کاری روی پارچه -خانم فرمانی
 35. جواهر سازی-خانم امیریان
 36. بدلیجات - خانم زلفی گل
 37. بافت روی بدنه ظرف - خانم پورکرمان
 38. نما کاشی - خانم غلامحسینی
 39. آموزش قلاب بافی-خانم پاشایی
 40. آموزش گل-خانم ایلخانی

محبوب ترین ها