کیف چرم 6

امتیاز کاربران :**/*32

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کار روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*42

کار روی شیشه

کار روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

تکنیک شیشه

امتیاز کاربران :**/*14

شیشه

تکنیک شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

پبرای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

نقاشی روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

نقاشی روی پارچه

خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

ربان دوزی

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

ربان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*24

ته چین

آموزش خمیر عروسک

خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*17

ته چین

خمیر عروسک

آموزش خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کیف بافتنی

امتیاز کاربران :**/*50

ته چین

آموزش بافتنی

خانم پور کرمان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش دوخت لباس

امتیاز کاربران :**/*18

دوخت مانتو

آموزش دوخت لباس

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش خاتم کاری 2

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

آموزش خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دوخت برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

دوخت برزیلی

خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کیف چرم 5

امتیاز کاربران :**/*35

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش خاتم کاری - 3

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

خاتم کاری

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 2

امتیاز کاربران :**/*25

آشپزی

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 2


 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*55

ته چین

کیف چرم

خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*9

ته چین

تکنیک رنگ ها

آموزش خانم بنیادی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 3

امتیاز کاربران :**/*25

اوریگامی

اوریگامی

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

طرح شکسته در ظرف

امتیاز کاربران :**/*20

ته چین

طرح شکسته در ظرف

خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

تکنیک بافت چوب

امتیاز کاربران :**/*3

ته چین

تکنیک بافت چوب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

گل برچسته روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*14

ته چین


گل برجسته روی پارچه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

محبوب ترین ها