خانم طهماسبی - آموزش ساخت سبزیجات با خمیر 960412

امتیاز کاربران :**/*6
960412honarei
خانم طهماسبی - آموزش ساخت سبزیجات با خمیر   960412

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم بلالی - آموزش مانتو تابستانی 960324

امتیاز کاربران :**/*6
960324honare
خانم بلالی - آموزش مانتو تابستانی   960324

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی 960322

امتیاز کاربران :**/*9
960322honare
خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی  960322

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960404

امتیاز کاربران :**/*5
960404honare
خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960404

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960321

امتیاز کاربران :**/*2
960321honare
خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960321

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم سیدی - گرته زنی روی شال و ساقه دوزی 960320

امتیاز کاربران :**/*3
960320honare
خانم سیدی - گرته زنی روی شال و ساقه دوزی 960320

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم اعتصامی و خانم کشاورز -آموزش گل آرایی 960331

امتیاز کاربران :**/*2
960331honare
خانم اعتصامی و خانم کشاورز -آموزش گل آرایی 960331

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم اعتصام - گل ارایی مدرن/ 960316

امتیاز کاربران :**/*3
960316honare
خانم اعتصام - گل ارایی مدرن/ 960316

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم یوسفی - آموزش دوخت پانچو 960313

امتیاز کاربران :**/*8
960313honare
خانم یوسفی - آموزش دوخت پانچو 960313

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم طهماسبی - آموزش ساخت صیفی جات با خمیر 960329

امتیاز کاربران :**/*10
960329honare
خانم طهماسبی - آموزش ساخت صیفی جات با خمیر   960329  

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم حمزهای - آموزش کاشی دستی 960311

امتیاز کاربران :**/*7
960311honare
آموزشکاشی دستی - خانم حمزه ای 960311

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم تندرو - آموزش دسر حلوا 960328

امتیاز کاربران :**/*0
960328ash-
خانم تندرو - آموزش دسر حلوا 960328

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960309

امتیاز کاربران :**/*8
960214honare
خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960309

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آقای نجف پور - آموزش سیاه مشق 960328

امتیاز کاربران :**/*1
960328honare
آقای نجف پور - آموزش سیاه مشق 960328

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی 960308

امتیاز کاربران :**/*4
960225honare
download
خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960308

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو فوق آسان 960327

امتیاز کاربران :**/*23
960327honare
خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو فوق آسان 960327

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960308

امتیاز کاربران :**/*3
960126honare
خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی  960308

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. خانم ایلخانی - ادامه آموزش کار روی ظروف . گل ماگنولیا 960307
 2. خانم سیدی - آموزش پته دوزی 960306
 3. خانم کریمی - قلمکاری به روش عکسی 960304
 4. خانم اعتصام یزدانی - آموزش گل آرایی 960303
 5. خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل بنفشه 960301
 6. خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو آسان 960230
 7. برش و دوخت مانتو - خانم بلالی
 8. خانم بیات-آموزش سبد بافتنی 960226
 9. خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960225
 10. خانم ایلخانی - آموزش کار روی ظروف - گل ماگنولیا 960224
 11. خانم فصیح - آموزش سرمه دوزی تزیینی 960223
 12. خانم بزرگی - آموزش یقه فرنچ 960220
 13. سینا رضاخانی - نقاشی با کاردک 960219
 14. خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل ارکیده 960218
 15. آقای نجف پور - خوشنویس - نقاشی خط 960217
 16. خانم یوسفی - آموزش رسم الگو ساده 960216
 17. خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960214
 18. رشتی دوزی - خانم جعفری
 19. خانم بلالی - آموزش خیاطی مانتو با نمای یقه 960212
 20. خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960211
 21. خانم ایلخانی - گل آرایی با گل رز 960210
 22. خانم حمزهای - آموزش پرسلن 960209
 23. خانم ریسمان کار - رنگرزی و دکوپاژ 960207
 24. آموزش خیاطی- آستین- خانم بزرگی
 25. خانم طهماسبی - ادامه آموزش بن سای به ژاپنی 960204
 26. آقای حسین زاده - نقاشی رنگ و روغن روی بوم 960203
 27. خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو شلوار آسان 960202
 28. خانم کریمی - قلمکاری برجسته 960131
 29. نقش برجسته - خانم حبیبی
 30. آموزش سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانی 960129
 31. رولت املت با مرغ و بیکن - آقای صادقی 960128
 32. آموزش چهل تکه دوزی.- خانم زارع 90128
 33. آموزش بدلیات - خانم حمزه ای 960126
 34. آموزش خیاطی- آستین- خانم بلالی
 35. نقاشی - آقای حسین زاده
 36. هفت سین پارچه ای-951223
 37. خانم فتحی-ملیله کاغذی-951222
 38. خانم حمزه ای-آموزش سفره هفت سین
 39. خانم کریمی -آموزش قلم زنی-22
 40. خانم فضیح برتر-آموزش هفت سین

محبوب ترین ها