دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/10/2

امتیاز کاربران :**/*0
971002honare
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/10/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

امتیاز کاربران :**/*1
970913honare
خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم حمزه (ادامه کار دکوپاژ) 97/9/28

امتیاز کاربران :**/*0
970928honare
خانم حمزه (ادامه کار دکوپاژ) 97/9/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

امتیاز کاربران :**/*0
970907honare
خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

امتیاز کاربران :**/*0
970924honari
خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم زرگر آموزش خیاطی(آموزش یقه آرشال) 97/8/30
 2. خانم اعتصام آموزش گل آرایی تشریفات 97/8/29
 3. خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28
 4. خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27
 5. خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/8/26
 6. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/23
 7. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22
 8. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های خاص 97/8/21
 9. خانم خیابانی آموزش بافت شالگردن 97/8/20
 10. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقهای روی در با کچه 97/8/19
 11. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
 12. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
 13. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
 14. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12
 15. خانم زرگر آموزش خیاطی(پارچه های راه راه) 97/8/9
 16. خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6
 17. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقه ای روی در با کچه 97/8/5
 18. خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2
 19. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
 20. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
 21. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
 22. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
 23. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25
 24. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
 25. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
 26. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
 27. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
 28. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
 29. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
 30. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 31. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 32. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 33. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 34. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 35. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 36. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 37. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 38. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 39. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 40. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31

محبوب ترین ها