دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30

امتیاز کاربران :**/*0
970730honare
خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14

امتیاز کاربران :**/*0
970813honari
خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

امتیاز کاربران :**/*0
970728honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

امتیاز کاربران :**/*0
970812honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23

امتیاز کاربران :**/*0
970723honari
خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6

امتیاز کاربران :**/*0
970806honare
خانم خیابانی آموزش بافت مدرن  97/8/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18

امتیاز کاربران :**/*0
970718honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/7/18

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2

امتیاز کاربران :**/*0
970802honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/8/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 2. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 3. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 4. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 5. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 6. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 7. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 8. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 9. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 10. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 11. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 12. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 13. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 14. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 15. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 16. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 17. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20
 18. خانم سیدی آموزش پته دوزی (ساقه دوزی) 97/6/19
 19. خانم میر عظیم برش منظم با آیینه یک میل 97/6/17
 20. خانم امیریان جواهر دوزی 970/6/14
 21. خانم حشیری ادامه بافت صورت عروسک 97/6/13
 22. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/12
 23. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/10
 24. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/6/6
 25. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/5
 26. خانم فصیح مطلب (اجرای سرمه و ملیله روی رومیزی) 97/6/4
 27. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/5/29
 28. خانم زارع آموزش مطلسه دوزی 97/5/28
 29. خانم امین پور (ادامه دوخت کیف مردانه) 97/5/27
 30. خانم حمزه دکوپاژ روی چوب 97/5/24
 31. خانم سیدی آموزش گرته زنی و چاپ در پته دوزی 97/5/23
 32. خانم اعتصام آموزش گل آرایی (گل آرایی مراسم ازدواج) 97/5/22
 33. خانم فصیح مطلب کار با سرمه و ملیله و منجوق 97/5/21
 34. خانم میر عظیم آموزش کار با شیشه روی تابلو 97/5/20
 35. خانم امیریان آموزش جواهر دوزی 97/5/17
 36. خانم حشیری آموزش گلدوزی چشم عروسک 97/5/16
 37. خانم ربیعی ساخت عروسک های جورابی 97/5/15
 38. خانم غلام حسینی آموزش رنگ کاری چوب 97/5/14
 39. خانم امین پور ادامه آموزش دوخت کیف مدارک 97/5/13
 40. خانم حمزه پتینه روی چوب 97/5/10

محبوب ترین ها