دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم امیریان جواهر دوزی 97/11/4

امتیاز کاربران :**/*0
971104honare
خانم امیریان  جواهر دوزی 97/11/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم اعتصام آموزش گل آرایی 97/10/22

امتیاز کاربران :**/*0
971022honare
خانم اعتصام  آموزش گل آرایی 97/10/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم هداوند آموزش کار با رزین 97/11/3

امتیاز کاربران :**/*0
971103honare
خانم هداوند آموزش کار با رزین 97/11/3

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/10/20

امتیاز کاربران :**/*0
971020honare
خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/10/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم بیات آموزش بافت ژیله 97/10/29

امتیاز کاربران :**/*0
971029honare
خانم بیات آموزش بافت ژیله  97/10/29

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/10/27

امتیاز کاربران :**/*1
971027honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/10/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم بیات بافت ژیله دخترانه 97/10/15

امتیاز کاربران :**/*0
971015honare
خانم بیات بافت ژیله دخترانه 97/10/15

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم حمزه (تکنیک رنگ مخملی) 97/10/25

امتیاز کاربران :**/*0
971025honare
خانم حمزه (تکنیک رنگ مخملی) 97/10/25

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/10/12

امتیاز کاربران :**/*0
971012honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/10/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. آقای سقط فروش - هرس و کود دهی و شروع کاشت سبزه نارنج 97/10/10
 2. خانم زلفی گل ترکیب چرم و سنگ تزئینی 97/10/9
 3. خانم حشیری آموزش بافت کریر 97/10/8
 4. خانم اعتصام آموزش سبد گل 97/10/6
 5. خانم امیریان روبان دوزی 97/10/5
 6. خانم میر عظیم آموزش کاشی معرق 97/10/4
 7. خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/10/2
 8. خانم پاشایی آموزش بافت شال سه گوش 97/10/1
 9. خانم اعتصام آموزش دسته گل یلدایی 97/9/29
 10. خانم حمزه (ادامه کار دکوپاژ) 97/9/28
 11. خانم عبداللهی کاربرد بافت در پارچه سازی 97/9/27
 12. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/9/26
 13. خانم فصیح مطلب آموزش ترکیب سرمه و پولک 97/9/25
 14. خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924
 15. خانم عبداللهی استفاده از مواد در تصویر سازی روی پارچه 97/9/20
 16. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی (شطرنجی یا کاشی) 97/9/19
 17. خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی با دست 97/9/18
 18. خانم حمزه ( تکنیک رنگ آمیزی کار تلفیقی) 97/9/14
 19. خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13
 20. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی (شیطونک جورابی) 97/9/12
 21. خانم زارع آموزش گل رومیزی و کیف 97/9/11
 22. خانم پاشایی آموزش بافت شال سه گوش 97/9/10
 23. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7
 24. خانم پاشایی آموزش بافت شال کلاه دار 97/9/6
 25. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/9/5
 26. خانم طهماسبی آموزش طراحی گل روی ظروف 97/9/3
 27. خانم زرگر آموزش خیاطی(آموزش یقه آرشال) 97/8/30
 28. خانم اعتصام آموزش گل آرایی تشریفات 97/8/29
 29. خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28
 30. خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27
 31. خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/8/26
 32. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/23
 33. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22
 34. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های خاص 97/8/21
 35. خانم خیابانی آموزش بافت شالگردن 97/8/20
 36. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقهای روی در با کچه 97/8/19
 37. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
 38. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
 39. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
 40. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

محبوب ترین ها