خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

امتیاز کاربران :**/*0
970907honare
خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

امتیاز کاربران :**/*0
970924honari
خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

امتیاز کاربران :**/*3
970913honare
خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

امتیاز کاربران :**/*3
970828honare
خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

امتیاز کاربران :**/*0
970827honari
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22
 2. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های خاص 97/8/21
 3. خانم خیابانی آموزش بافت شالگردن 97/8/20
 4. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقهای روی در با کچه 97/8/19
 5. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
 6. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
 7. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
 8. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12
 9. خانم زرگر آموزش خیاطی(پارچه های راه راه) 97/8/9
 10. خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6
 11. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقه ای روی در با کچه 97/8/5
 12. خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2
 13. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
 14. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
 15. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
 16. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
 17. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25
 18. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
 19. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
 20. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
 21. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
 22. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
 23. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
 24. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 25. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 26. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 27. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 28. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 29. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 30. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 31. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 32. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 33. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 34. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 35. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 36. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 37. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 38. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 39. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 40. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20

محبوب ترین ها