دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم یوسفی - آموزش رسم الگو ساده 960216

امتیاز کاربران :**/*13
960216honare
خانم یوسفی - آموزش رسم الگو ساده 960216

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960214

امتیاز کاربران :**/*7
960214honare
خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960214

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو شلوار آسان 960202

امتیاز کاربران :**/*22
960202honare
خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو شلوار آسان 960202

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

رشتی دوزی - خانم جعفری

امتیاز کاربران :**/*2
رشته خوشکار - خانم نوروزی
رشتی دوزی - خانم جعفری

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم کریمی - قلمکاری برجسته 960131

امتیاز کاربران :**/*9
960131honari
خانم کریمی - قلمکاری برجسته 960131

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

نقش برجسته - خانم حبیبی

امتیاز کاربران :**/*11
نقش برجسته - خانم حبیبی
نقش برجسته - خانم حبیبی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960211

امتیاز کاربران :**/*8
960211honare
آموزش چهل تکه دوزی.- خانم زارعی 960211

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانی 960129

امتیاز کاربران :**/*12
960129honare
آموزش سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانی 960129

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم ایلخانی - گل آرایی با گل رز 960210

امتیاز کاربران :**/*4
960210honare
خانم ایلخانی - گل آرایی با گل رز 960210

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم حمزهای - آموزش پرسلن 960209

امتیاز کاربران :**/*17
960209honare
خانم حمزهای - آموزش پرسلن 960209

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش چهل تکه دوزی.- خانم زارع 90128

امتیاز کاربران :**/*16
960128honari
آموزش چهل تکه دوزی.- خانم زارع 90128

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش بدلیات - خانم حمزه ای 960126

امتیاز کاربران :**/*35
960126honare
آموزش بدلیات - خانم حمزه ای 960126

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خیاطی- آستین- خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*4
آموزش خیاطی- آستین- خانم بزرگی
آموزش خیاطی- آستین- خانم بزرگی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش خیاطی- آستین- خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*6
آموزش خیاطی- آستین- خانم بلالی
آموزش خیاطی- آستین- خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم طهماسبی - ادامه آموزش بن سای به ژاپنی 960204

امتیاز کاربران :**/*5
960204honare
خانم طهماسبی - ادامه آموزش بن سای به ژاپنی 960204

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

نقاشی - آقای حسین زاده

امتیاز کاربران :**/*5
نقاشی - آقای حسین زاده
نقاشی - آقای حسین زاده

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. هفت سین پارچه ای-951223
 2. خانم فتحی-ملیله کاغذی-951222
 3. خانم حمزه ای-آموزش سفره هفت سین
 4. خانم کریمی -آموزش قلم زنی-22
 5. خانم فضیح برتر-آموزش هفت سین
 6. آقای رضا زاده_آموزش نقاشی
 7. لباس ایرانی - آقای ملکی
 8. آموزش خیاطی16- خانم یوسفی
 9. آموزش دوخت مانتو - خانم کلینی
 10. خانم مریم محصص مستشاری و آقای مهرزاد محصص مستشاری
 11. اموزش شکوفه بهاری -خانم طهماسبی
 12. آقای حسین زاده-آموزش نقاشی گل
 13. آموزش بافتنی17-خانم بیات
 14. آموزش دوخت پیراهن- خانم بلالی
 15. خانم زارع -رومیزی
 16. آموزش خیاطی -خانم یوسفی
 17. مانتو مجلسی-951127
 18. آموزش گل شکوفه-خانم طهماسبی
 19. خانم بزرگی -آموزش خیاطی 11
 20. اموزش بافتنی11 - سرکار خانم بیات
 21. تزیین پیش دستی و شیرینی خوری
 22. خانم کوتلی-آموزش بافتنی
 23. خانم چگینی-آموزش کیف چرم 4
 24. آموزش خوشنویسی 04-آقای نجف پور
 25. آموزش نقاشی 2 - آقای حسین زاده
 26. استاد امین الله رشیدی خواننده 951112
 27. احد رسمی مهندس معمار 951112
 28. آقای غفاریان - حکاکی روی شیشه 951112
 29. خانم طهماسبی - آموزش ساخت کاکتوس 951111
 30. خانم حمزهای - آموزش نقاشی روی ظروف 951110
 31. خانم بیات -آموزش سیسمونی 951109
 32. خانم بلالی - آموزش خیاطی/آستین و پایین کت 951106
 33. خانم هداوند - آموزش هفت سین 951107
 34. آموزش کلاه و شال -خانم پاشایی
 35. خانم زارع -نوار دوزی02
 36. اموزش خوشنویسی03-آفای نجف پور
 37. آموزش خیاطی 05-آقای یوسفی
 38. خانم حمزه ای-کار روی برنز
 39. آموزش قلم زنی-خانم جودکی
 40. خانم طهماسبی -نما سیلور

محبوب ترین ها