آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای
آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 03 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*5

کار با چوب 03 -آقای ودود
کار با چوب 03 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خیاطی 09-خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*26

آموزش خیاطی 07-خانم بزرگی
آموزش خیاطی 07-خانم بزرگی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش معرق04-آقای صلواتی

امتیاز کاربران :**/*4

آموزش معرق04-آقای صلواتی
آموزش معرق04-آقای صلواتی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

پته دوزی 05- خانم سیدی

امتیاز کاربران :**/*3

پته دوزی 05- خانم سیدی
پته دوزی 05- خانم سیدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

پته دوزی 04- خانم سیدی

امتیاز کاربران :**/*5

پته دوزی 04- خانم سیدی
پته دوزی 04- خانم سیدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*65

قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی
قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس 03-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*41

قلم زنی روی مس 03-خانم کریمی
قلم زنی روی مس 03-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

اموزش مانتو02-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*7

اموزش مانتو02-خانم بلالی
اموزش مانتو02-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

سوخته نگاری-استاد نداف

امتیاز کاربران :**/*16

سوخته نگاری-استاد نداف
سوخته نگاری-استاد نداف

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار روی اشیاء - خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*5
رولت مرغ
کار روی اشیاء - خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 02 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*5

کار با چوب 02 -آقای ودود
کار با چوب 02 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 04 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*1

کار با چوب 04 -آقای ودود
کار با چوب 04 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

دوخت مانتو-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*6

دوخت مانتو-خانم بلالی
دوخت مانتو-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش نقاشی-آقای حسین زاده

امتیاز کاربران :**/*3

آموزش نقاشی-آقای حسین زاده
آموزش نقاشی-آقای حسین زاده

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل سازی12-خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*8

آموزش گل سازی12-خانم ایلخانی
آموزش گل سازی12-خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش دوخت مولیر-خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*30

دوخت مولیر-خانم یوسفی
دوخت مولیر-خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی 02-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*33

قلم زنی 02-خانم کریمی
قلم زنی 02-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل سازی05-خانم طهماسبی

امتیاز کاربران :**/*17

آموزش گل سازی-خانم طهماسبی
آموزش گل سازی-خانم طهماسبی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

دوخت مولیر01-خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*31

دوخت مولیر01-خانم یوسفی
دوخت مولیر01-خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. آموزش دوخت دامن01 -خانم بزرگی
 2. کار با چوب -آقای ودود
 3. جا کلیدی-حانم عبدالهی
 4. آموزش گل سازی -خانم طهماسبی
 5. نقاشی روی پارچه-خانم امیریان
 6. آموزش معرق02-آقای صلواتی
 7. آموزش معرق-آقای صلواتی
 8. قلم زنی روی مس-خانم کریمی
 9. میکس مدیا07-خانم موسوی
 10. پته دوزی 03- خانم سیدی
 11. کار روی شیشه - خانم حمزه ای
 12. دوخت مولیر-خانم یوسفی
 13. دوخت لباس-خانم بزرگی
 14. جعبه های پارچه ای -خانم محمودی
 15. آموزش کیف چرم10- سرکار خانم خوش صحبت
 16. گل مصنوعی - خانم طهماسبی
 17. بخش هنری -خانم یوسفی
 18. آموزش گل سازی11-خانم ایلخانی
 19. کیف بافتنی - خانم بیات
 20. آموزش چهل تیکه دوزی12 -خانم عبداللهی
 21. آموزش گل روی پارچه -خانم امیریان
 22. الگوسازی مانتو-خانم بلالی
 23. میکس مدیا06-خانم موسوی
 24. اموزش دکوپاژ03-خانم محمودی
 25. آموزش گل سازی 11-خانم ایلخانی
 26. ساخت میوه انجیر- خان طهماسبی
 27. گل دوزی 02-خانم یوسفی
 28. آموزش کیف چرم8- سرکار خانم خوش صحبت
 29. آموزش بافتنی 10-خانم بیات
 30. خانم عبدالهی -آموزش گل 02
 31. گل دوزی روی پارچه05-خانم امیریان
 32. آموزش خیاطی - خانم بنایی
 33. میکس مدیا05-خانم موسوی
 34. آموزش گل سازی 10-خانم ایلخانی
 35. آموزش خیاطی 07- خانم بزرگی
 36. اموزش دکوپاژ02-خانم محمودی
 37. آموزش گل سازی پامچال -خانم طهماسبی
 38. آموزش کیف چرم7- سرکار خانم خوش صحبت
 39. خانم یوسفی-گل دوزی
 40. خانم بیات -بافت تزِینی

محبوب ترین ها

http://fun.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/

http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/

http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/decor1/

http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/

http://www.akairan.com/havades-akhbar/

http://irantoorism.akairan.com/

http://jahangasht.akairan.com/

http://varzeshkar.akairan.com/sport/badansazi-banovan/