خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

امتیاز کاربران :**/*0
970728honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9

امتیاز کاربران :**/*0
970709honare
خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23

امتیاز کاربران :**/*0
970723honari
خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4

امتیاز کاربران :**/*0
970704honare
خانم امیریان  جواهر دوزی 97/7/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18

امتیاز کاربران :**/*0
970718honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/7/18

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2

امتیاز کاربران :**/*0
970702honare
خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1

امتیاز کاربران :**/*0
970701honare
خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14

امتیاز کاربران :**/*0
970714honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31

امتیاز کاربران :**/*0
970631honare
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11

امتیاز کاربران :**/*0
970711honare
خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27

امتیاز کاربران :**/*0
970627honare
خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 2. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 3. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 4. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 5. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20
 6. خانم سیدی آموزش پته دوزی (ساقه دوزی) 97/6/19
 7. خانم میر عظیم برش منظم با آیینه یک میل 97/6/17
 8. خانم امیریان جواهر دوزی 970/6/14
 9. خانم حشیری ادامه بافت صورت عروسک 97/6/13
 10. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/12
 11. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/10
 12. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/6/6
 13. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/5
 14. خانم فصیح مطلب (اجرای سرمه و ملیله روی رومیزی) 97/6/4
 15. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/5/29
 16. خانم زارع آموزش مطلسه دوزی 97/5/28
 17. خانم امین پور (ادامه دوخت کیف مردانه) 97/5/27
 18. خانم حمزه دکوپاژ روی چوب 97/5/24
 19. خانم سیدی آموزش گرته زنی و چاپ در پته دوزی 97/5/23
 20. خانم اعتصام آموزش گل آرایی (گل آرایی مراسم ازدواج) 97/5/22
 21. خانم فصیح مطلب کار با سرمه و ملیله و منجوق 97/5/21
 22. خانم میر عظیم آموزش کار با شیشه روی تابلو 97/5/20
 23. خانم امیریان آموزش جواهر دوزی 97/5/17
 24. خانم حشیری آموزش گلدوزی چشم عروسک 97/5/16
 25. خانم ربیعی ساخت عروسک های جورابی 97/5/15
 26. خانم غلام حسینی آموزش رنگ کاری چوب 97/5/14
 27. خانم امین پور ادامه آموزش دوخت کیف مدارک 97/5/13
 28. خانم حمزه پتینه روی چوب 97/5/10
 29. خانم طهماسبی آموزش ساخت غنچه رز با خمیر شکری 97/5/9
 30. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/5/8
 31. خانم غلام حسینی ادامه آموزش کار با ورق طلا 97/5/7
 32. امیریان - آموزش- سرمه دوزی نوین 97/5/4
 33. خانم میر عظیم آموزش کاشیکاری 97/5/6
 34. خانم اعتصام آموزش گل آرایی (حجیم کردن گل رز) 97/5/3
 35. خانم یوسفی ادامه آموزش دوخت پیراهن مردانه 97/5/2
 36. خانم زارعی آموزش چهل تکه دوزی (دوخت جا سویچی) 97/5/1
 37. خانم غلام حسینی - آموزش کار با ورق طلا 97/4/31
 38. خانم امین پور آموزش دوخت کیف مدارک چرمی 97/4/31
 39. خانم حمزه ای آموزش کار دستمال کاغذی روی چوب 97/4/27
 40. خانم یوسفی ادامه آموزش دوخت پیراهن مردانه 97/4/26

محبوب ترین ها