خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

امتیاز کاربران :**/*0
970907honare
خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

امتیاز کاربران :**/*0
970924honari
خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

امتیاز کاربران :**/*3
970913honare
خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

امتیاز کاربران :**/*3
970828honare
خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

امتیاز کاربران :**/*0
970827honari
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/23
 2. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22
 3. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های خاص 97/8/21
 4. خانم خیابانی آموزش بافت شالگردن 97/8/20
 5. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقهای روی در با کچه 97/8/19
 6. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
 7. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
 8. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
 9. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12
 10. خانم زرگر آموزش خیاطی(پارچه های راه راه) 97/8/9
 11. خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6
 12. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقه ای روی در با کچه 97/8/5
 13. خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2
 14. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
 15. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
 16. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
 17. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
 18. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25
 19. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
 20. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
 21. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
 22. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
 23. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
 24. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
 25. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 26. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 27. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 28. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 29. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 30. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 31. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 32. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 33. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 34. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 35. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 36. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 37. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 38. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 39. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 40. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21

محبوب ترین ها