دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم یوسفی - آموزش دوخت پانچو 960313

امتیاز کاربران :**/*8
960313honare
خانم یوسفی - آموزش دوخت پانچو 960313

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو آسان 960230

امتیاز کاربران :**/*18
960230honare
خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو  آسان 960230

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم حمزهای - آموزش کاشی دستی 960311

امتیاز کاربران :**/*10
960311honare
آموزشکاشی دستی - خانم حمزه ای 960311

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

برش و دوخت مانتو - خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*1
tvpic00125
برش و دوخت مانتو - خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960309

امتیاز کاربران :**/*8
960214honare
خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960309

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم بیات-آموزش سبد بافتنی 960226

امتیاز کاربران :**/*15
960226honare
خانم بیات-آموزش سبد بافتنی  960226

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی 960308

امتیاز کاربران :**/*4
960225honare
download
خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960308

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960225

امتیاز کاربران :**/*10
960225honare
خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960225

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960308

امتیاز کاربران :**/*3
960126honare
خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی  960308

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم ایلخانی - آموزش کار روی ظروف - گل ماگنولیا 960224

امتیاز کاربران :**/*7
960224honare
خانم ایلخانی - گل آرایی با گل رز 960210

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم ایلخانی - ادامه آموزش کار روی ظروف . گل ماگنولیا 960307

امتیاز کاربران :**/*1
960224honare
خانم ایلخانی - ادامه آموزش کار روی ظروف . گل ماگنولیا 960307

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم سیدی - آموزش پته دوزی 960306

امتیاز کاربران :**/*3
960306honare-
خانم سیدی - آموزش پته دوزی 960306

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم بزرگی - آموزش یقه فرنچ 960220

امتیاز کاربران :**/*4
960220honare
خانم بزرگی - آموزش یقه فرنچ 960220

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

سینا رضاخانی - نقاشی با کاردک 960219

امتیاز کاربران :**/*4
960219honare
سینا رضاخانی - نقاشی با کاردک 960219

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم اعتصام یزدانی - آموزش گل آرایی 960303

امتیاز کاربران :**/*1
960303honare
آخانم اعتصام یزدانی - آموزش گل آرایی 960303

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل ارکیده 960218

امتیاز کاربران :**/*6
960218honaree-
خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل ارکیده  960218

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل بنفشه 960301

امتیاز کاربران :**/*7
960301honare
 خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل بنفشه   960301

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آقای نجف پور - خوشنویس - نقاشی خط 960217

امتیاز کاربران :**/*3
960217honare
آقای نجف پور - خوشنویس - نقاشی خط 960217

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. خانم یوسفی - آموزش رسم الگو ساده 960216
 2. خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960214
 3. رشتی دوزی - خانم جعفری
 4. خانم بلالی - آموزش خیاطی مانتو با نمای یقه 960212
 5. خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960211
 6. خانم ایلخانی - گل آرایی با گل رز 960210
 7. خانم حمزهای - آموزش پرسلن 960209
 8. خانم ریسمان کار - رنگرزی و دکوپاژ 960207
 9. آموزش خیاطی- آستین- خانم بزرگی
 10. خانم طهماسبی - ادامه آموزش بن سای به ژاپنی 960204
 11. آقای حسین زاده - نقاشی رنگ و روغن روی بوم 960203
 12. خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو شلوار آسان 960202
 13. خانم کریمی - قلمکاری برجسته 960131
 14. نقش برجسته - خانم حبیبی
 15. آموزش سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانی 960129
 16. رولت املت با مرغ و بیکن - آقای صادقی 960128
 17. آموزش چهل تکه دوزی.- خانم زارع 90128
 18. آموزش بدلیات - خانم حمزه ای 960126
 19. آموزش خیاطی- آستین- خانم بلالی
 20. نقاشی - آقای حسین زاده
 21. هفت سین پارچه ای-951223
 22. خانم فتحی-ملیله کاغذی-951222
 23. خانم حمزه ای-آموزش سفره هفت سین
 24. خانم کریمی -آموزش قلم زنی-22
 25. خانم فضیح برتر-آموزش هفت سین
 26. آقای رضا زاده_آموزش نقاشی
 27. لباس ایرانی - آقای ملکی
 28. آموزش خیاطی16- خانم یوسفی
 29. آموزش دوخت مانتو - خانم کلینی
 30. خانم مریم محصص مستشاری و آقای مهرزاد محصص مستشاری
 31. اموزش شکوفه بهاری -خانم طهماسبی
 32. آقای حسین زاده-آموزش نقاشی گل
 33. آموزش بافتنی17-خانم بیات
 34. آموزش دوخت پیراهن- خانم بلالی
 35. خانم زارع -رومیزی
 36. آموزش خیاطی -خانم یوسفی
 37. مانتو مجلسی-951127
 38. آموزش گل شکوفه-خانم طهماسبی
 39. خانم بزرگی -آموزش خیاطی 11
 40. اموزش بافتنی11 - سرکار خانم بیات

محبوب ترین ها