آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*34

آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی
آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

دوخت مولیر03-خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*11

دوخت مولیر03-خانم یوسفی
دوخت مولیر03-خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

پته دوزی 07- خانم سیدی

امتیاز کاربران :**/*6

پته دوزی 07- خانم سیدی
پته دوزی 07- خانم سیدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

نقاشی روی ظروف قدیمی-خانم همزه ای

امتیاز کاربران :**/*4

نقاشی روی ظروف قدیمی-خانم همزه ای
نقاشی روی ظروف قدیمی-خانم همزه ای

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چیدمان گل سازی 08-خانم طهماسبی

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش چیدمان گل سازی 08-خانم طهماسبی
آموزش چیدمان  گل سازی 08-خانم طهماسبی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس 05-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*97

قلم زنی روی مس 05-خانم کریمی
قلم زنی روی مس 05-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

سرمه دوزی 03- خانم خوشبختی

امتیاز کاربران :**/*2

سرمه دوزی 03- خانم خوشبختی
سرمه دوزی 03- خانم خوشبختی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش دامن سه بعدی-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*12

آموزش دامن سه بعدی-خانم بلالی
آموزش دامن سه بعدی-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چیدمان گل سازی 07-خانم طهماسبی

امتیاز کاربران :**/*7

آموزش چیدمان گل سازی 07-خانم طهماسبی
آموزش چیدمان  گل سازی 07-خانم طهماسبی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش کیف -خانم چگینی

امتیاز کاربران :**/*20

آموزش کیف -خانم چگینی
آموزش کیف -خانم چگینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس 06-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*69

قلم زنی روی مس 06-خانم کریمی
قلم زنی روی مس 06-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 05 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*6

کار با چوب 05 -آقای ودود
کار با چوب 05 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش دامن سه بعدی02-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*7

آموزش دامن سه بعدی02-خانم بلالی
آموزش دامن سه بعدی02-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

پته دوزی 06- خانم سیدی

امتیاز کاربران :**/*3

پته دوزی 06- خانم سیدی
پته دوزی 06- خانم سیدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

اموزش کیف زنانه - خانم چگینی

امتیاز کاربران :**/*9

اموزش کیف زنانه - خانم چگینی
اموزش کیف زنانه - خانم چگینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چیدمان گل سازی-خانم طهماسبی

امتیاز کاربران :**/*12

آموزش چیدمان گل سازی-خانم طهماسبی
آموزش چیدمان  گل سازی-خانم طهماسبی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 06 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*3

کار با چوب 06 -آقای ودود
کار با چوب 06 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل روی تخم مرغ -خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش گل روی تخم مرغ -خانم امیریان
آموزش گل روی تخم مرغ -خانم امیریان

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش نقاشی02-آقای حسین زاده

امتیاز کاربران :**/*4

آموزش نقاشی02-آقای حسین زاده
آموزش نقاشی02-آقای حسین زاده

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش معرق05-آقای صلواتی

امتیاز کاربران :**/*3

آموزش معرق05-آقای صلواتی
آموزش معرق05-آقای صلواتی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای
 2. آموزش خیاطی 09-خانم بزرگی
 3. پته دوزی 05- خانم سیدی
 4. قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی
 5. اموزش مانتو02-خانم بلالی
 6. کار روی اشیاء - خانم ایلخانی
 7. کار با چوب 04 -آقای ودود
 8. آموزش نقاشی-آقای حسین زاده
 9. آموزش دوخت مولیر-خانم یوسفی
 10. آموزش گل سازی05-خانم طهماسبی
 11. کار با چوب 03 -آقای ودود
 12. آموزش معرق04-آقای صلواتی
 13. پته دوزی 04- خانم سیدی
 14. قلم زنی روی مس 03-خانم کریمی
 15. سوخته نگاری-استاد نداف
 16. کار با چوب 02 -آقای ودود
 17. دوخت مانتو-خانم بلالی
 18. آموزش گل سازی12-خانم ایلخانی
 19. قلم زنی 02-خانم کریمی
 20. دوخت مولیر01-خانم یوسفی
 21. آموزش دوخت دامن01 -خانم بزرگی
 22. کار با چوب -آقای ودود
 23. جا کلیدی-حانم عبدالهی
 24. آموزش گل سازی -خانم طهماسبی
 25. نقاشی روی پارچه-خانم امیریان
 26. آموزش معرق02-آقای صلواتی
 27. آموزش معرق-آقای صلواتی
 28. قلم زنی روی مس-خانم کریمی
 29. میکس مدیا07-خانم موسوی
 30. پته دوزی 03- خانم سیدی
 31. کار روی شیشه - خانم حمزه ای
 32. دوخت مولیر-خانم یوسفی
 33. دوخت لباس-خانم بزرگی
 34. جعبه های پارچه ای -خانم محمودی
 35. آموزش کیف چرم10- سرکار خانم خوش صحبت
 36. گل مصنوعی - خانم طهماسبی
 37. بخش هنری -خانم یوسفی
 38. آموزش گل سازی11-خانم ایلخانی
 39. کیف بافتنی - خانم بیات
 40. آموزش چهل تیکه دوزی12 -خانم عبداللهی

محبوب ترین ها

http://fun.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/

http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/

http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/decor1/

http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/

http://www.akairan.com/havades-akhbar/

http://irantoorism.akairan.com/

http://jahangasht.akairan.com/

http://varzeshkar.akairan.com/sport/badansazi-banovan/