خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

امتیاز کاربران :**/*0
970827honari
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

امتیاز کاربران :**/*0
970812honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6

امتیاز کاربران :**/*0
970806honare
خانم خیابانی آموزش بافت مدرن  97/8/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22

امتیاز کاربران :**/*0
970822honare
خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2

امتیاز کاربران :**/*1
970802honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/8/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30

امتیاز کاربران :**/*1
970730honare
خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14

امتیاز کاربران :**/*1
970813honari
خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

امتیاز کاربران :**/*0
970728honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
 2. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
 3. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
 4. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
 5. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
 6. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
 7. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 8. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 9. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 10. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 11. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 12. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 13. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 14. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 15. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 16. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 17. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 18. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 19. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 20. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 21. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 22. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 23. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20
 24. خانم سیدی آموزش پته دوزی (ساقه دوزی) 97/6/19
 25. خانم میر عظیم برش منظم با آیینه یک میل 97/6/17
 26. خانم امیریان جواهر دوزی 970/6/14
 27. خانم حشیری ادامه بافت صورت عروسک 97/6/13
 28. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/12
 29. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/10
 30. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/6/6
 31. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/5
 32. خانم فصیح مطلب (اجرای سرمه و ملیله روی رومیزی) 97/6/4
 33. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/5/29
 34. خانم زارع آموزش مطلسه دوزی 97/5/28
 35. خانم امین پور (ادامه دوخت کیف مردانه) 97/5/27
 36. خانم حمزه دکوپاژ روی چوب 97/5/24
 37. خانم سیدی آموزش گرته زنی و چاپ در پته دوزی 97/5/23
 38. خانم اعتصام آموزش گل آرایی (گل آرایی مراسم ازدواج) 97/5/22
 39. خانم فصیح مطلب کار با سرمه و ملیله و منجوق 97/5/21
 40. خانم میر عظیم آموزش کار با شیشه روی تابلو 97/5/20

محبوب ترین ها