میوه آرایی

امتیاز کاربران :**/*17
میوه آرایی

میوه آرایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف چرم 3

امتیاز کاربران :**/*46

کیف چرم

کیف چرم

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*11

ته چین

سرمه دوزی

آموزش خانم خوش بخت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

رز مینیاتوری - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*19

رز مینیاتوری

رز مینیاتوری

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش دوخت مانتو - خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*78

مانتو

دوخت مانتو

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

پتینه روی دیوار

امتیاز کاربران :**/*53

پتینه روی دیوار

پتینه روی دیوار

آموزش خانم ناصری

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*45

ته چین

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف بافتنی 2

امتیاز کاربران :**/*41

کیف بافتنی

کیف بافتنی


آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری

امتیاز کاربران :**/*33
خاتم کاری

خاتم کاری

آموزش آقای چابک 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*27

زولبیا خانم صرافا

تکنیک رنگ ها

 

آموزش خانم بنیادی 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*21

بامیه خانم گل آور

گل دوزی برزیلی

 

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش گلدوزی

امتیاز کاربران :**/*63
گلدوزی

آموزش گلدوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

قلاب بافی کیف

امتیاز کاربران :**/*134

ته چین

قلاب بافی کیف

آموزش خانم پور کرمانی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت چوب

امتیاز کاربران :**/*21

آشپزی

آموزش سوخت جوب

آموزش خانم آزدی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش هنری

امتیاز کاربران :**/*19

آشپزی

آموزش هنری

آموزش خانم بنیادی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*37

آجیل پلوی مجلسی سرمه دوزی

آموزش خانم خوشبخت

دکوپاژ روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*72

دکوپاژ روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار با چرم

امتیاز کاربران :**/*52

کار با چرم

کار با چرم

 

آموزش خانم خوش صحبت 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت مانتو 5

امتیاز کاربران :**/*38

آشپزی

دوخت مانتو

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش دوخت مانتو

امتیاز کاربران :**/*43

آموزش دوخت مانتو

آموزش دوخت مانتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها