بافتنی فانتزی - خانم صالحی

امتیاز کاربران :**/*116

tv52014-12-11-10h46m59s12

بافتنی فانتزی - خانم صالحی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تزیین

امتیاز کاربران :**/*8

bkhane00113

تزیین

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دسته گل - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*6

tv52014-12-09-18h50m29s27

دسته گل - خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی 2 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*14

tv52014-11-30-09h36m02s252

سرمه دوزی 2 - خانم خوشبخت

اصلاحیه

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی روی اشیاء 3 - خانم حاجی ها

امتیاز کاربران :**/*15

tv52014-12-09-12h25m10s232

نقاشی روی اشیاء 3 - خانم حاجی ها

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

بافتنی خانم صالحی

امتیاز کاربران :**/*224

bkhane00112

بافتنی خانم صالحی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش کیف چرم 4- خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*33

ته چین

آموزش کیف چرم- خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خاتم کاری 6- آقای چابک

امتیاز کاربران :**/*5

tv52014-11-27-12h19m22s97

خاتم کاری 5- آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

پانج کودک-خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*40

ته چین

پانج کودک-خانم بیات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

بافتنی 2 - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*15

tv52014-11-27-12h19m04s169

بافتنی - خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

پالتو فانتزی-خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*20

ته چین

پالتو فانتزی-خانم بزرگی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مراحل کشیدن غنچه و برگ

امتیاز کاربران :**/*30

gh1 roz1

مراحل کشیدن غنچه و برگ

ژله تزریقی -آموزش خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*125

ته چین

ژله تزریقی -خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

نقاشی روی اشیاء 2 - خانم حاجی ها

امتیاز کاربران :**/*7

tv52014-11-25-09h18m01s93

نقاشی روی اشیاء 2 - خانم حاجی ها

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ژله تزریقی - خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*43

tv52014-12-04-12h45m48s12

ژله تزریقی - خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش کیف چرم-آموزش خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*50

bkhane00109

آموزش کیف چرم-خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل و گیاه-آموزش آقای شیدوش

امتیاز کاربران :**/*11

ته چین

گل و گیاه-آموزش آقای شیدوش

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

موتیف - خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*121

tv52014-11-23-09h20m33s213

موتیف - خانم بیات

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی 3 - خانم پاشایی

امتیاز کاربران :**/*44

tv52014-12-02-10h54m54s22

بافتنی - خانم پاشایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

جواهر دوزی - خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*125

tv52014-11-23-08h55m35s65

جواهر دوزی - خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

مقالات دیگر...

 1. آموزش سفره آرایی و ژله تزریقی - خانم امیریان
 2. آموزش بافتنی - خانم پاشایی - 2
 3. سرمه دوزی - خانم خوشبخت
 4. بافت فانتزی-خانم صالحی
 5. لباس بافتنی -خانم یوسفی
 6. خاتم کاری - آقای چابک - 5
 7. نقاشی روی اشیاء - خانم حاجی ها
 8. کیف چرم 7- -خانم خوش صحبت
 9. آموزش بافتنی- خانم فیاض
 10. تزئین حلوا-خانم ریاحی
 11. نقاشی روی یارچه-خانم امیریان
 12. کیف بافتنی 4 - خانم پاشایی
 13. گل پارچه ای-خانم یوسفی
 14. نقش برجسته-موسوی
 15. خاتم کاری - 4 - آقای چابک
 16. نقاشی روی شیشه - خانم عقابی
 17. آموزش کیف چرم - خانم خوش صحبت
 18. بافت روی بدنه ظرف - خانم پور کرمان
 19. آموزش بافتنی - خانم بیات
 20. آموزش نما برجسته - خانم موسوی
 21. آموزش بافتنی - خانم پاشایی
 22. دوخت لباس بچه
 23. آموزش بافتنی سرکار خانم بیات
 24. گل پارچه ای - 1
 25. آموزش کیف چرم
 26. نما برجسته
 27. نقاشی روی شیشه
 28. آموزش گل دوزی
 29. آموزش روبان دوزی
 30. آموزش قلاب بافی - 2
 31. آموزش دامن
 32. آموزش خاتم کاری 4
 33. کیف چرم 6
 34. تکنیک شیشه
 35. ربان دوزی
 36. آموزش خمیر عروسک
 37. آموزش دوخت لباس
 38. دوخت برزیلی
 39. آموزش خاتم کاری - 3
 40. کیف چرم

محبوب ترین ها