آموزش دوخت عروسک

امتیاز کاربران :**/*35

آموزش دوخت عروسک

آموزش دوخت عروسک


آموزش خانم خدا پرست

 

کهنه کاری چوب

امتیاز کاربران :**/*28

chob

 کهنه کاری چوب


آموزش خانم بنیادی 

آموزش دوخت مانتو

امتیاز کاربران :**/*89

دوخت مانتو

آموزش دوخت مانتو


آموزش خانم بزرگی

تزیین ظروف

امتیاز کاربران :**/*64

felafel

تزیین ظروف


آموزش خانم همزه

 

روبان دوزی روی مانتو

امتیاز کاربران :**/*90

گل دوزی

روبان دوزی روی مانتو


آموزش خانم پرتو آذر

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*41

گل دوزی برزیلی

گل دوزی برزیلی


آموزش یوسفی

محبوب ترین ها