کیف چرم 3

امتیاز کاربران :**/*43

کیف چرم

کیف چرم

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش قلاب بافی

امتیاز کاربران :**/*51

آجیل پلوی مجلسی

قلاب بافی


آموزش خانم پور کرمانی

رز مینیاتوری - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*18

رز مینیاتوری

رز مینیاتوری

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش مینا کاری

امتیاز کاربران :**/*41

آجیل پلوی مجلسی

مینا کاریپتینه روی دیوار

امتیاز کاربران :**/*52

پتینه روی دیوار

پتینه روی دیوار

آموزش خانم ناصری

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار بر روی شیشه2 -لمه

امتیاز کاربران :**/*40
لمه کار روی شیشه

لمه

 

آموزش خانم همزه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف بافتنی 2

امتیاز کاربران :**/*39

کیف بافتنی

کیف بافتنی


آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

روبان دوزی

امتیاز کاربران :**/*42

روبان دوزی

روبان دوزی

 

آموزش خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*26

زولبیا خانم صرافا

تکنیک رنگ ها

 

آموزش خانم بنیادی 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دسته گل

امتیاز کاربران :**/*24

بامیه خانم گل آور

دسته گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش گلدوزی

امتیاز کاربران :**/*62
گلدوزی

آموزش گلدوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار با چوب

امتیاز کاربران :**/*34

بامیه خانم گل آور

کار با چوب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت چوب

امتیاز کاربران :**/*20

آشپزی

آموزش سوخت جوب

آموزش خانم آزدی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*229

سرمه دوزی

سرمه دوزی

 

آموزش خانم خوشبخت 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*36

آجیل پلوی مجلسی سرمه دوزی

آموزش خانم خوشبخت

آموزش دوخت مانتو 3

امتیاز کاربران :**/*45

آموزش دوخت مانتو - خانم بزرگی

آموزش دوخت مانتو

 

آموزش خانم بزرگی 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کار با چرم

امتیاز کاربران :**/*51

کار با چرم

کار با چرم

 

آموزش خانم خوش صحبت 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل دوزی

امتیاز کاربران :**/*26

آجیل پلوی مجلسی

'گل دوزی

آموزش خانم یوسفی

آموزش دوخت مانتو

امتیاز کاربران :**/*41

آموزش دوخت مانتو

آموزش دوخت مانتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش کیف بافتنی

امتیاز کاربران :**/*61

کیک سیب زمینی و اسفناج

آموزش کیف بافتنی


 آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها