دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم اعتصامی و خانم کشاورز -آموزش گل آرایی 960331

امتیاز کاربران :**/*2
960331honare
خانم اعتصامی و خانم کشاورز -آموزش گل آرایی 960331

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم نصیری - طراح دکوراسیون - پتینه کاری روی دیوار 960418

امتیاز کاربران :**/*2
960418honare
خانم نصیری - طراح دکوراسیون - پتینه کاری روی دیوار 960418

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم طهماسبی - آموزش ساخت صیفی جات با خمیر 960329

امتیاز کاربران :**/*10
960329honare
خانم طهماسبی - آموزش ساخت صیفی جات با خمیر   960329  

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم تندرو - آموزش دسر حلوا 960328

امتیاز کاربران :**/*0
960328ash-
خانم تندرو - آموزش دسر حلوا 960328

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم بلالی - آموزش مانتو تابستانی با آستین کیمونو 960414

امتیاز کاربران :**/*9
960414honare
خانم بلالی - آموزش مانتو تابستانی با آستین کیمونو   960414

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آقای نجف پور - آموزش سیاه مشق 960328

امتیاز کاربران :**/*1
960328honare
آقای نجف پور - آموزش سیاه مشق 960328

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم حمزه ای - آموزش پرشنگ 960413

امتیاز کاربران :**/*9
960413honare
خانم حمزهای - آموزش پرشنگ 960413

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو فوق آسان 960327

امتیاز کاربران :**/*23
960327honare
خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو فوق آسان 960327

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم طهماسبی - آموزش ساخت سبزیجات با خمیر 960412

امتیاز کاربران :**/*6
960412honarei
خانم طهماسبی - آموزش ساخت سبزیجات با خمیر   960412

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم بلالی - آموزش مانتو تابستانی 960324

امتیاز کاربران :**/*6
960324honare
خانم بلالی - آموزش مانتو تابستانی   960324

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی 960322

امتیاز کاربران :**/*9
960322honare
خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی  960322

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960404

امتیاز کاربران :**/*5
960404honare
خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960404

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960321

امتیاز کاربران :**/*2
960321honare
خانم ایلخانی آموزش گل های خمیری - گل کاکتوس 960321

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو ویدیو مراجعه فرمایید

 

ادامه مطلب

خانم سیدی - گرته زنی روی شال و ساقه دوزی 960320

امتیاز کاربران :**/*3
960320honare
خانم سیدی - گرته زنی روی شال و ساقه دوزی 960320

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. خانم اعتصام - گل ارایی مدرن/ 960316
 2. خانم یوسفی - آموزش دوخت پانچو 960313
 3. خانم حمزهای - آموزش کاشی دستی 960311
 4. خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960309
 5. خانم زارع - آموزش چهل تکه دوزی 960308
 6. خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960308
 7. خانم ایلخانی - ادامه آموزش کار روی ظروف . گل ماگنولیا 960307
 8. خانم سیدی - آموزش پته دوزی 960306
 9. خانم کریمی - قلمکاری به روش عکسی 960304
 10. خانم اعتصام یزدانی - آموزش گل آرایی 960303
 11. خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل بنفشه 960301
 12. خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو آسان 960230
 13. برش و دوخت مانتو - خانم بلالی
 14. خانم بیات-آموزش سبد بافتنی 960226
 15. خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960225
 16. خانم ایلخانی - آموزش کار روی ظروف - گل ماگنولیا 960224
 17. خانم فصیح - آموزش سرمه دوزی تزیینی 960223
 18. خانم بزرگی - آموزش یقه فرنچ 960220
 19. سینا رضاخانی - نقاشی با کاردک 960219
 20. خانم طهماسبی - آموزش ساخت گل ارکیده 960218
 21. آقای نجف پور - خوشنویس - نقاشی خط 960217
 22. خانم یوسفی - آموزش رسم الگو ساده 960216
 23. خانم حبیبی - آموزش برجسته کاری 960214
 24. رشتی دوزی - خانم جعفری
 25. خانم بلالی - آموزش خیاطی مانتو با نمای یقه 960212
 26. خانم زارعی - آموزش چهل تکه دوزی 960211
 27. خانم ایلخانی - گل آرایی با گل رز 960210
 28. خانم حمزهای - آموزش پرسلن 960209
 29. خانم ریسمان کار - رنگرزی و دکوپاژ 960207
 30. آموزش خیاطی- آستین- خانم بزرگی
 31. خانم طهماسبی - ادامه آموزش بن سای به ژاپنی 960204
 32. آقای حسین زاده - نقاشی رنگ و روغن روی بوم 960203
 33. خانم یوسفی - طرز دوخت مانتو شلوار آسان 960202
 34. خانم کریمی - قلمکاری برجسته 960131
 35. نقش برجسته - خانم حبیبی
 36. آموزش سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانی 960129
 37. رولت املت با مرغ و بیکن - آقای صادقی 960128
 38. آموزش چهل تکه دوزی.- خانم زارع 90128
 39. آموزش بدلیات - خانم حمزه ای 960126
 40. آموزش خیاطی- آستین- خانم بلالی

محبوب ترین ها