گل برچسته روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین


گل برجسته روی پارچه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

طراحی رو ی شیشه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین

طراحی روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت نگاری روی چوب 2

امتیاز کاربران :**/*14

سوخت نگاری

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*39

ته چین

نقاشی روی پارچه

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*31

ته چین

آموزش کیف چرم دوزی

آموزش خانم باسقی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

حجم کاری

امتیاز کاربران :**/*4

آشپزی

حجم کاری

آموزش آقای حسین لو

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی

امتیاز کاربران :**/*58

ته چین

آموزش بافتنی

خانم پاشایی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت نگاری روی چوب

امتیاز کاربران :**/*9
کار روی چوب

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

در صورت داشتن مشکل در دانلود فایلها به قسمت حل مشکلات دانلود مراجعه فرمایید

آموزش دوخت لباس بچه

امتیاز کاربران :**/*71

لباس بچه

آموزش دوخت لباس بچه

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

میوه آرایی

امتیاز کاربران :**/*16
میوه آرایی

میوه آرایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

گل دوزی برزیلی

آموزش خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*10

ته چین

سرمه دوزی

آموزش خانم خوش بخت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف بافتنی 3

امتیاز کاربران :**/*31

کیف بافتنی

کیف بافتنی

آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش دوخت مانتو - خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*71

مانتو

دوخت مانتو

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار دستی ژاپنی

امتیاز کاربران :**/*43

کار دستی ژاپنی

کار دستی ژاپنی


 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*42

ته چین

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 4

امتیاز کاربران :**/*34

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

در صورت داشتن مشکل در دانلود فایلها به قسمت حل مشکلات دانلود مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری

امتیاز کاربران :**/*32
خاتم کاری

خاتم کاری

آموزش آقای چابک 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

خاتم کاری

امتیاز کاربران :**/*4

ته چین

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*20

بامیه خانم گل آور

گل دوزی برزیلی

 

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها