ربان دوزی

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

ربان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*27

ته چین

آموزش خمیر عروسک

خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*17

ته چین

خمیر عروسک

آموزش خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف بافتنی

امتیاز کاربران :**/*50

ته چین

آموزش بافتنی

خانم پور کرمان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت لباس

امتیاز کاربران :**/*18

دوخت مانتو

آموزش دوخت لباس

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری 2

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

آموزش خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دوخت برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

دوخت برزیلی

خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 5

امتیاز کاربران :**/*35

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری - 3

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

خاتم کاری

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 2

امتیاز کاربران :**/*25

آشپزی

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 2


 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*55

ته چین

کیف چرم

خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*9

ته چین

تکنیک رنگ ها

آموزش خانم بنیادی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 3

امتیاز کاربران :**/*25

اوریگامی

اوریگامی

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

طرح شکسته در ظرف

امتیاز کاربران :**/*21

ته چین

طرح شکسته در ظرف

خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

تکنیک بافت چوب

امتیاز کاربران :**/*3

ته چین

تکنیک بافت چوب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل برچسته روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین


گل برجسته روی پارچه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کار روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*43

کار روی شیشه

کار روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سوخت نگاری روی چوب 2

امتیاز کاربران :**/*14

سوخت نگاری

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*13

ته چین

نقاشی روی پارچه

خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*31

ته چین

آموزش کیف چرم دوزی

آموزش خانم باسقی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها