کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*42

ته چین

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف بافتنی 2

امتیاز کاربران :**/*38

کیف بافتنی

کیف بافتنی


آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری

امتیاز کاربران :**/*32
خاتم کاری

خاتم کاری

آموزش آقای چابک 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*26

زولبیا خانم صرافا

تکنیک رنگ ها

 

آموزش خانم بنیادی 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*20

بامیه خانم گل آور

گل دوزی برزیلی

 

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش گلدوزی

امتیاز کاربران :**/*61
گلدوزی

آموزش گلدوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

قلاب بافی کیف

امتیاز کاربران :**/*125

ته چین

قلاب بافی کیف

آموزش خانم پور کرمانی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت چوب

امتیاز کاربران :**/*20

آشپزی

آموزش سوخت جوب

آموزش خانم آزدی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش هنری

امتیاز کاربران :**/*18

آشپزی

آموزش هنری

آموزش خانم بنیادی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*36

آجیل پلوی مجلسی سرمه دوزی

آموزش خانم خوشبخت

دکوپاژ روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*70

دکوپاژ روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار با چرم

امتیاز کاربران :**/*50

کار با چرم

کار با چرم

 

آموزش خانم خوش صحبت 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت مانتو 5

امتیاز کاربران :**/*33

آشپزی

دوخت مانتو

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش دوخت مانتو

امتیاز کاربران :**/*41

آموزش دوخت مانتو

آموزش دوخت مانتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 3

امتیاز کاربران :**/*43

کیف چرم

کیف چرم

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش قلاب بافی

امتیاز کاربران :**/*51

آجیل پلوی مجلسی

قلاب بافی


آموزش خانم پور کرمانی

رز مینیاتوری - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*18

رز مینیاتوری

رز مینیاتوری

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش مینا کاری

امتیاز کاربران :**/*39

آجیل پلوی مجلسی

مینا کاریپتینه روی دیوار

امتیاز کاربران :**/*51

پتینه روی دیوار

پتینه روی دیوار

آموزش خانم ناصری

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار بر روی شیشه2 -لمه

امتیاز کاربران :**/*40
لمه کار روی شیشه

لمه

 

آموزش خانم همزه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها