نما برجسته

امتیاز کاربران :**/*6

آشپزی

نما برجسته

آموزش خانم موسوی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*17

ته چین

خمیر عروسک

آموزش خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

نقاشی روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*16

ته چین

نقاشی روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت لباس

امتیاز کاربران :**/*18

دوخت مانتو

آموزش دوخت لباس

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش گل دوزی

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین

آموزش گل دوزی

آموزش خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دوخت برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

دوخت برزیلی

خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش روبان دوزی

امتیاز کاربران :**/*104

آشپزی

روبان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری - 3

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

خاتم کاری

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش قلاب بافی - 2

امتیاز کاربران :**/*18

قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*55

ته چین

کیف چرم

خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دامن

امتیاز کاربران :**/*8

ته چین

آموزش دامن

خانم بزرگی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 3

امتیاز کاربران :**/*25

اوریگامی

اوریگامی

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری 4

امتیاز کاربران :**/*2

خاتم کاری

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تکنیک بافت چوب

امتیاز کاربران :**/*3

ته چین

تکنیک بافت چوب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 6

امتیاز کاربران :**/*32

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*43

کار روی شیشه

کار روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تکنیک شیشه

امتیاز کاربران :**/*14

شیشه

تکنیک شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

پبرای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*13

ته چین

نقاشی روی پارچه

خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ربان دوزی

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

ربان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*26

ته چین

آموزش خمیر عروسک

خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها