کفش بافتنی-خانم صالحی

امتیاز کاربران :**/*338

bkhane00132

کفش بافتنی-خانم صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

پانج کودک-خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*39

ته چین

پانج کودک-خانم بیات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مخمل دوزی- خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*25

bkhane00130

مخمل دوزی- خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

پالتو فانتزی-خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*19

ته چین

پالتو فانتزی-خانم بزرگی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گلهای کریستالی - خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*111

tv52014-12-18-11h23m17s137

گلهای کریستالی - خانم ایلخانی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ژله تزریقی -آموزش خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*123

ته چین

ژله تزریقی -خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش بافتنی 4 - خانم پاشایی

امتیاز کاربران :**/*110

tv52014-12-16-11h05m16s161

آموزش بافتنی 4 - خانم پاشایی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ژله تزریقی - خانم امیریان

امتیاز کاربران :**/*42

tv52014-12-04-12h45m48s12

ژله تزریقی - خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

مخمل دوزی-امیریان

امتیاز کاربران :**/*100

ته چین

تمخمل دوزی-امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل و گیاه-آموزش آقای شیدوش

امتیاز کاربران :**/*10

ته چین

گل و گیاه-آموزش آقای شیدوش

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکوپاژ برجسته سه بعدی - خانم بنیادی

امتیاز کاربران :**/*14

tv52014-12-14-09h20m43s143

دکوپاژ برجسته سه بعدی - خانم بنیادی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی 3 - خانم پاشایی

امتیاز کاربران :**/*43

tv52014-12-02-10h54m54s22

بافتنی - خانم پاشایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

بافتنی فانتزی - خانم صالحی

امتیاز کاربران :**/*115

tv52014-12-11-10h46m59s12

بافتنی فانتزی - خانم صالحی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تزیین

امتیاز کاربران :**/*7

bkhane00113

تزیین

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دسته گل - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*5

tv52014-12-09-18h50m29s27

دسته گل - خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی 2 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*13

tv52014-11-30-09h36m02s252

سرمه دوزی 2 - خانم خوشبخت

اصلاحیه

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی روی اشیاء 3 - خانم حاجی ها

امتیاز کاربران :**/*13

tv52014-12-09-12h25m10s232

نقاشی روی اشیاء 3 - خانم حاجی ها

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

بافتنی خانم صالحی

امتیاز کاربران :**/*219

bkhane00112

بافتنی خانم صالحی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش کیف چرم 4- خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*32

ته چین

آموزش کیف چرم- خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خاتم کاری 6- آقای چابک

امتیاز کاربران :**/*4

tv52014-11-27-12h19m22s97

خاتم کاری 5- آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

مقالات دیگر...

 1. بافتنی 2 - خانم یوسفی
 2. مراحل کشیدن غنچه و برگ
 3. نقاشی روی اشیاء 2 - خانم حاجی ها
 4. آموزش کیف چرم-آموزش خانم خوش صحبت
 5. موتیف - خانم بیات
 6. جواهر دوزی - خانم امیریان
 7. آموزش سفره آرایی و ژله تزریقی - خانم امیریان
 8. آموزش بافتنی - خانم پاشایی - 2
 9. سرمه دوزی - خانم خوشبخت
 10. بافت فانتزی-خانم صالحی
 11. لباس بافتنی -خانم یوسفی
 12. خاتم کاری - آقای چابک - 5
 13. نقاشی روی اشیاء - خانم حاجی ها
 14. کیف چرم 7- -خانم خوش صحبت
 15. آموزش بافتنی- خانم فیاض
 16. تزئین حلوا-خانم ریاحی
 17. نقاشی روی یارچه-خانم امیریان
 18. کیف بافتنی 4 - خانم پاشایی
 19. گل پارچه ای-خانم یوسفی
 20. نقش برجسته-موسوی
 21. خاتم کاری - 4 - آقای چابک
 22. نقاشی روی شیشه - خانم عقابی
 23. آموزش کیف چرم - خانم خوش صحبت
 24. بافت روی بدنه ظرف - خانم پور کرمان
 25. آموزش بافتنی - خانم بیات
 26. آموزش نما برجسته - خانم موسوی
 27. آموزش بافتنی - خانم پاشایی
 28. دوخت لباس بچه
 29. آموزش بافتنی سرکار خانم بیات
 30. گل پارچه ای - 1
 31. آموزش کیف چرم
 32. نما برجسته
 33. نقاشی روی شیشه
 34. آموزش گل دوزی
 35. آموزش روبان دوزی
 36. آموزش قلاب بافی - 2
 37. آموزش دامن
 38. آموزش خاتم کاری 4
 39. کیف چرم 6
 40. تکنیک شیشه

محبوب ترین ها