دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

کیف بافتنی

امتیاز کاربران :**/*50

ته چین

آموزش بافتنی

خانم پور کرمان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت لباس بچه

امتیاز کاربران :**/*70

لباس بچه

آموزش دوخت لباس بچه

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری 2

امتیاز کاربران :**/*3

خاتم کاری

آموزش خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

گل دوزی برزیلی

آموزش خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 5

امتیاز کاربران :**/*35

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف بافتنی 3

امتیاز کاربران :**/*31

کیف بافتنی

کیف بافتنی

آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 2

امتیاز کاربران :**/*25

آشپزی

کاردستی ژاپنی - اوریگامی - 2


 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کار دستی ژاپنی

امتیاز کاربران :**/*43

کار دستی ژاپنی

کار دستی ژاپنی


 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*9

ته چین

تکنیک رنگ ها

آموزش خانم بنیادی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 4

امتیاز کاربران :**/*33

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

در صورت داشتن مشکل در دانلود فایلها به قسمت حل مشکلات دانلود مراجعه فرمایید

طرح شکسته در ظرف

امتیاز کاربران :**/*21

ته چین

طرح شکسته در ظرف

خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خاتم کاری

امتیاز کاربران :**/*4

ته چین

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

گل برچسته روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین


گل برجسته روی پارچه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

طراحی رو ی شیشه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین

طراحی روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت نگاری روی چوب 2

امتیاز کاربران :**/*14

سوخت نگاری

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

نقاشی روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*39

ته چین

نقاشی روی پارچه

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*31

ته چین

آموزش کیف چرم دوزی

آموزش خانم باسقی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

حجم کاری

امتیاز کاربران :**/*4

آشپزی

حجم کاری

آموزش آقای حسین لو

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی

امتیاز کاربران :**/*58

ته چین

آموزش بافتنی

خانم پاشایی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

سوخت نگاری روی چوب

امتیاز کاربران :**/*9
کار روی چوب

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

در صورت داشتن مشکل در دانلود فایلها به قسمت حل مشکلات دانلود مراجعه فرمایید

محبوب ترین ها