چهل تیکه دوزی .خانم توکلی

امتیاز کاربران :**/*81

bkhane00244
چهل تیکه دوزی .خانم توکلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش نقاشی 3- آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*3

tv52015-05-25-11h40m15s26
آموزش نقاشی 3- آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش نقاشی 4- آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*1

tv52015-06-08-12h14m02s138
آموزش نقاشی 4- آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

بافتنی - خانم پورکرمان

امتیاز کاربران :**/*18

tv52015-05-25-11h40m05s182
بافتنی - خانم پورکرمان

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

بافت تونسی-خانم پور کرمانی

امتیاز کاربران :**/*26

bkhane00242
بافت تونسی-خانم پور کرمانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

بدلیجات دست ساز- خانم زلفی گل

امتیاز کاربران :**/*8

tv52015-05-21-11h35m29s60
بدلیجات دست ساز- خانم زلفی گل

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی-خانم کتنی

امتیاز کاربران :**/*27

bkhane00235
آموزش بافتنی-خانم کتنی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تراسفر - خانم غلام حسینی

امتیاز کاربران :**/*13

tv52015-05-20-11h48m32s43
تراسفر - خانم غلام حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ترمه دوزی 4 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*9

tv52015-06-01-11h09m14s16
ترمه دوزی - خانم خوشبخت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دوخت لباس - خانم کتلی

امتیاز کاربران :**/*9

tv52015-05-20-11h40m27s56
دوخت لباس - خانم کتلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

گل- خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*6

tv52015-06-01-11h08m10s144
گل- خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

سرمه دوزی 4 - خانم خوشبخت

امتیاز کاربران :**/*11

tv52015-05-18-10h39m27s166
سرمه دوزی 4 - خانم خوشبخت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آقای صلواتی -معرق کاری

امتیاز کاربران :**/*7

bkhane00232
آقای صلواتی -معرق کاری

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش نقاشی 2- آقای حسینی

امتیاز کاربران :**/*2
tv52015-05-18-10h03m22s26
آموزش نقاشی 2- آقای حسینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

کیف پولی چرم 2 - خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*19

tv52015-05-28-10h33m32s183
کیف پولی چرم 2 - خانم خوش صحبت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

هنر معرق -سید معین صلواتی

امتیاز کاربران :**/*11

tv52015-05-14-12h06m54s173
هنر معرق -سید معین صلواتی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

لباس عروس بچه 3 - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*12

tv52015-05-27-12h44m01s141
لباس عروس بچه 3 - خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

لباس عروس بچه 2 - خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*16

tv52015-05-13-11h41m46s20
لباس عروس بچه 2 - خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

چهل تکه - خانم توکلی

امتیاز کاربران :**/*62

tv52015-05-27-12h43m52s43
چهل تکه - خانم توکلی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

خاتم کاری 12 - آقای چابک

امتیاز کاربران :**/*4

tv52015-05-13-11h17m15s138
خاتم کاری 12 - آقای چابک

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

مقالات دیگر...

 1. نقاشی برجسته - خانم زهدی
 2. رومیزی - خانم فرمانی
 3. جواهر دوزی 2 - خانم امیریان
 4. گوشواره - خانم زلفی گل
 5. کار روی اشیاء 2-خانم غلامحسینی
 6. قلاب بافی 2- خانم پاشایی
 7. ترمه دوزی 3 - خانم خوشبخت
 8. آموزش نقاشی - آقای حسینی
 9. کیف چرم دستی 2 - خانم خوش صحبت
 10. لباس عروس بچه 1 - خانم یوسفی
 11. رومیزی - خانم توکلی
 12. نقاشی - خانم زهدی
 13. گل چینی-خانم فرمانی
 14. خانم امیریان جواهر سازی
 15. بافت دستبند - خانم زلفی گل
 16. کار روی اشیاء-خانم غلامحسینی
 17. قلاب بافی - خانم پاشایی
 18. ترمه دوزی 2 - خانم خوشبخت
 19. کاکتوس.خانم ایلخانی
 20. بافت -خانم پور کرمانی
 21. کیف پولی چرم - خانم خوش صحبت
 22. آموزش دوخت لباس- خانم یوسفی
 23. خانم بیات-برجسته کاری
 24. خاتم کاری 11 - آقای چابک
 25. سوخته کاری روی پارچه -خانم فرمانی
 26. جواهر سازی-خانم امیریان
 27. بدلیجات - خانم زلفی گل
 28. بافت روی بدنه ظرف - خانم پورکرمان
 29. نما کاشی - خانم غلامحسینی
 30. آموزش قلاب بافی-خانم پاشایی
 31. آموزش گل-خانم ایلخانی
 32. آموزش دوختن جقه
 33. تزیین ظروف هفت سین
 34. هفت سین - خانم یوسفی
 35. کیف چرم دستی - خانم خوش صحبت
 36. تزیین تخم مرغ-امیریان
 37. ترک روی شیشه - خانم ایلخانی
 38. خانم پاشایی-گل بافتنی
 39. ترمه دوزی - خانم خوشبخت
 40. تنکیک رنگ ها-خانم بنیادی

محبوب ترین ها