دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

آموزش بافتنی - خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*550

آشپزی

بافتنی

آموزش خانم بیات

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش روبان دوزی

امتیاز کاربران :**/*103

آشپزی

روبان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش نما برجسته - خانم موسوی

امتیاز کاربران :**/*21

آشپزی

آموزش نما برجسته

آموزش خانم موسوی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش قلاب بافی - 2

امتیاز کاربران :**/*18

قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی - خانم پاشایی

امتیاز کاربران :**/*330

هنری

آموزش بافتنی

آموزش خانم پاشایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش دامن

امتیاز کاربران :**/*8

ته چین

آموزش دامن

خانم بزرگی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دوخت لباس بچه

امتیاز کاربران :**/*11

آشپزی

دوخت لباس بچه

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خاتم کاری 4

امتیاز کاربران :**/*2

خاتم کاری

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش بافتنی سرکار خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*374

ته چین

آموزش بافتنی

خانم بیات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

کیف چرم 6

امتیاز کاربران :**/*32

کیف چرم

آموزش کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

گل پارچه ای - 1

امتیاز کاربران :**/*5

 

 

آشپزی

گل پارچه ای

آموزش خانم یوسفی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

تکنیک شیشه

امتیاز کاربران :**/*14

شیشه

تکنیک شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

 

 

 

 

 

پبرای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*35

ته چین

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ربان دوزی

امتیاز کاربران :**/*12

ته چین

ربان دوزی

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

نما برجسته

امتیاز کاربران :**/*6

آشپزی

نما برجسته

آموزش خانم موسوی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش خمیر عروسک

امتیاز کاربران :**/*17

ته چین

خمیر عروسک

آموزش خانم حیدری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

نقاشی روی شیشه

امتیاز کاربران :**/*16

ته چین

نقاشی روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آموزش دوخت لباس

امتیاز کاربران :**/*18

دوخت مانتو

آموزش دوخت لباس

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

آموزش گل دوزی

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین

آموزش گل دوزی

آموزش خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دوخت برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

دوخت برزیلی

خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

محبوب ترین ها