خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14

امتیاز کاربران :**/*0
970813honari
خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

امتیاز کاربران :**/*0
970828honare
خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

امتیاز کاربران :**/*0
970827honari
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

امتیاز کاربران :**/*0
970812honari
خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6

امتیاز کاربران :**/*0
970806honare
خانم خیابانی آموزش بافت مدرن  97/8/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22

امتیاز کاربران :**/*0
970822honare
خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2

امتیاز کاربران :**/*1
970802honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/8/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
 2. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
 3. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
 4. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
 5. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25
 6. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
 7. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
 8. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
 9. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
 10. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
 11. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
 12. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 13. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 14. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 15. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 16. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 17. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 18. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 19. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 20. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 21. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 22. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 23. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 24. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 25. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 26. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 27. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 28. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20
 29. خانم سیدی آموزش پته دوزی (ساقه دوزی) 97/6/19
 30. خانم میر عظیم برش منظم با آیینه یک میل 97/6/17
 31. خانم امیریان جواهر دوزی 970/6/14
 32. خانم حشیری ادامه بافت صورت عروسک 97/6/13
 33. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/12
 34. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/10
 35. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/6/6
 36. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/5
 37. خانم فصیح مطلب (اجرای سرمه و ملیله روی رومیزی) 97/6/4
 38. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/5/29
 39. خانم زارع آموزش مطلسه دوزی 97/5/28
 40. خانم امین پور (ادامه دوخت کیف مردانه) 97/5/27

محبوب ترین ها