خانم اعتصام آموزش گل آرایی 97/10/22

امتیاز کاربران :**/*0
971022honare
خانم اعتصام  آموزش گل آرایی 97/10/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/10/20

امتیاز کاربران :**/*0
971020honare
خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/10/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم حشیری آموزش بافت کریر 97/10/8

امتیاز کاربران :**/*1
971008honare
خانم حشیری آموزش بافت کریر 97/10/8

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم اعتصام آموزش سبد گل 97/10/6

امتیاز کاربران :**/*0
971006honare
خانم اعتصام  آموزش سبد گل 97/10/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/10/5

امتیاز کاربران :**/*1
971005honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/10/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم میر عظیم آموزش کاشی معرق 97/10/4

امتیاز کاربران :**/*1
971004honare
خانم میر عظیم آموزش کاشی معرق 97/10/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم بیات بافت ژیله دخترانه 97/10/15

امتیاز کاربران :**/*0
971015honare
خانم بیات بافت ژیله دخترانه 97/10/15

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/10/2

امتیاز کاربران :**/*0
971002honare
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/10/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم امیریان روبان دوزی 97/10/12

امتیاز کاربران :**/*0
971012honare
خانم امیریان  روبان دوزی 97/10/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم حمزه (ادامه کار دکوپاژ) 97/9/28
 2. خانم عبداللهی کاربرد بافت در پارچه سازی 97/9/27
 3. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/9/26
 4. خانم فصیح مطلب آموزش ترکیب سرمه و پولک 97/9/25
 5. خانم قورچیان بافت شالگردنی 970924
 6. خانم عبداللهی استفاده از مواد در تصویر سازی روی پارچه 97/9/20
 7. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی (شطرنجی یا کاشی) 97/9/19
 8. خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی با دست 97/9/18
 9. خانم حمزه ( تکنیک رنگ آمیزی کار تلفیقی) 97/9/14
 10. خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/9/13
 11. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی (شیطونک جورابی) 97/9/12
 12. خانم زارع آموزش گل رومیزی و کیف 97/9/11
 13. خانم پاشایی آموزش بافت شال سه گوش 97/9/10
 14. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7
 15. خانم پاشایی آموزش بافت شال کلاه دار 97/9/6
 16. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/9/5
 17. خانم طهماسبی آموزش طراحی گل روی ظروف 97/9/3
 18. خانم زرگر آموزش خیاطی(آموزش یقه آرشال) 97/8/30
 19. خانم اعتصام آموزش گل آرایی تشریفات 97/8/29
 20. خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28
 21. خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27
 22. خانم عبداللهی تکنیک پارچه سازی 97/8/26
 23. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/23
 24. خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22
 25. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های خاص 97/8/21
 26. خانم خیابانی آموزش بافت شالگردن 97/8/20
 27. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقهای روی در با کچه 97/8/19
 28. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
 29. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
 30. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
 31. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12
 32. خانم زرگر آموزش خیاطی(پارچه های راه راه) 97/8/9
 33. خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6
 34. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقه ای روی در با کچه 97/8/5
 35. خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2
 36. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
 37. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
 38. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
 39. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
 40. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25

محبوب ترین ها