دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

امتیاز کاربران :**/*0
970828honare
خانم امین پور ( آموزش دوخت کیف) 97/8/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

امتیاز کاربران :**/*0
970827honari
خانم فصیح مطلب آموزش گلدوزی 97/8/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

امتیاز کاربران :**/*0
970907honare
خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/9/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22

امتیاز کاربران :**/*0
970822honare
خانم زارع آموزش چهل تکه دوزی 97/8/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

مقالات دیگر...

 1. خانم یوسفی آموزش تلفیق روبان و سوزن دوزی 97/8/15
 2. خانم امین پور ( کیف تبله چوبی) 97/8/14
 3. خانم اعتصام آموزش گل آرایی طراحی گل با سازه 97/8/13
 4. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/8/12
 5. خانم زرگر آموزش خیاطی(پارچه های راه راه) 97/8/9
 6. خانم خیابانی آموزش بافت مدرن 97/8/6
 7. خانم ضمیری آموزش ساخت آویز های حلقه ای روی در با کچه 97/8/5
 8. خانم امیریان روبان دوزی 97/8/2
 9. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/8/1
 10. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/30
 11. خانم اعتصام آموزش گل آرایی با شمع 97/7/29
 12. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/28
 13. خانم زرگر آموزش خیاطی(شلوار جین) 97/7/25
 14. خانم سیدی ادامه پته دوزی 97/7/23
 15. خانم خیابانی آموزش بافتنی (اصول کلی بافت از یقه) 97/7/22
 16. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/21
 17. خانم امیریان روبان دوزی 97/7/18
 18. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف(ادامه) 97/7/17
 19. خانم اعتصام آموزش گل آرایی دسته گل پاییزی 97/7/15
 20. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/7/14
 21. خانم زرگر آموزش خیاطی 97/7/11
 22. خانم یوسفی آموزش تزئینات با سرمه و روبان 97/7/10
 23. خانم امین پور ( دوخت کیف اداری) 97/7/9
 24. خانم خیابانی آموزش بافتنی مدرن - پتوی نوزاد 97/7/8
 25. خانم ضمیری آموزش ساخت گلهای کچه ای 97/7/7
 26. خانم امیریان جواهر دوزی 97/7/4
 27. خانم طهماسبی گل خمیری در تزیین ظروف 97/7/3
 28. خانم سیدی آموزش پته دوزی 97/7/2
 29. خانم فصیح مطلب آموزش رومیزی 97/7/1
 30. خانم نظامی آموزش قالیبافی 97/6/31
 31. خانم یوسفی آموزش شفق دوزی 97/6/27
 32. خانم ربیعی آموزش ساخت عروسک های جورابی 97/6/26
 33. خانم زارع ادامه آموزش دوخت کیف 97/6/25
 34. خانم میر عظیم آینه کاری ساعت دیواری 97/6/24
 35. خانم حمزه (تکنیک رنگ) 97/6/21
 36. خانم حشیری پاسخگویی به سوآلات در مورد فعالیت های گذشته 97/6/20
 37. خانم سیدی آموزش پته دوزی (ساقه دوزی) 97/6/19
 38. خانم میر عظیم برش منظم با آیینه یک میل 97/6/17
 39. خانم امیریان جواهر دوزی 970/6/14
 40. خانم حشیری ادامه بافت صورت عروسک 97/6/13

محبوب ترین ها