برنامه های شبکه 5

     

مجموعه ژول ورن

joulvern
هرروز ساعت 15:30

به هر طریق

anywaypro
هرروز ساعت 19

سریال وکیل تاسکا

taskaprof
شنبه تا چهارشنبه ساعت 23

مسابقه پنج ستاره

5star9711
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 21

سارق روح

sareghroh
جمعه ها ساعت 19 و 23

افسانه هزارپایان

afsanehezarpaprof
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19:00

پلاک 5

pelak5pro
شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00

هیئت مدیره

heyatmodireprof
 هر شب ساعت 23

پرندگان ماهی خوار

parandegan
شنبه تا پنج شنبه ساعت 21:00

سریال سوکو

soko
 هر شب ساعت 00:30