برنامه های شبکه 5

     

سریال رد پول را بگیر

radprof
شنبه تا چهارشنبه ساعت  23

مجموعه هتل

hotelj
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13

کیمیاگر

kimiagarprof
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 و 23

مردان سایه

lesshomesprof
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19 و 23

طلسم شدگان

 telesm

هرروز ساعت 13

سریال خانه پدری

 pedari

شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:15

فیلم سینمایی

 cinema

 هر شب ساعت 21

سریال خودرو تهران-11

teh11prof
شنبه تا چهارشنبه - ساعت 13:30

نوعی دیگر

noidigar
شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:00

آخرین بازی

thelastgame
هر شب ساعت 23:00