بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر تیز نوبیک متخصص قلب و عروق و آنژیوپلاستی 97/2/2

970202sal 
دکتر تیز نوبیک متخصص قلب و عروق و آنژیوپلاستی 97/2/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم دکتر سروی جراح و متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 97/1/28

970128sal 
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان 97/1/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر جباری جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات 97/2/1

970201sal 
دکتر جباری جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات 97/2/1

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان 97/1/27

97127- sal 
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان 97/1/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر طاهری اعظم متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی لگن 97/1/27

970127sal 
دکتر طاهری اعظم متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی لگن 97/1/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نیک اقبالی چشم پزشک و فوق تخصص شبکیه 97/1/30

970130sal 
دکتر نیک اقبالی چشم پزشک و فوق تخصص شبکیه 97/1/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر بیگلو جراح متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو 97/1/23

970123-sal 
دکتر بیگلو جراح متخصص ارتوپدی و فوق تخصص زانو 97/1/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب