دکتر تیزنوبیک فوق تخصص قلب و عروق/ لخته شدن خون در رگها و آمبولی 98/3/19

980319salamate
دکتر تیزنوبیک فوق تخصص قلب و عروق/  لخته شدن خون در رگها و آمبولی 98/3/19

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر کردی دکتری فیزیولوژی ورزشی / ادامه پیشگیری از ضعف و درد های عضلانی 98/3/8

980308sal
دکتر کردی دکتری فیزیولوژی ورزشی /  ادامه پیشگیری از ضعف و درد های عضلانی 98/3/8

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید