بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

آقای اکبر زاده کارشناس ارشد پرستاری (زخمهای بستر - زخمهای فشاری) 97/8/2

970802-sal
آقای اکبر زاده کارشناس ارشد پرستاری (زخمهای بستر - زخمهای فشاری) 97/8/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حسینی متخصص بیماریهای عفونی (توصیه هایی برای زائرین اربعین) 97/8/2

970802sal
دکتر حسینی متخصص بیماریهای عفونی (توصیه هایی برای زائرین اربعین) 97/8/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر چلبیانلو جراح و دندانپزشک باز سازی استخوان فک و جراحی ایمپلنت 97/8/5

970805salamati
دکتر چلبیانلو جراح و دندانپزشک باز سازی استخوان فک و جراحی ایمپلنت 97/8/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر غفوری متخصص بهداشت و بیماری های طیور(بیماری های مرتبط انسان و طیور ) 97/7/30

970730sal
دکتر غفوری متخصص بهداشت و بیماری های طیور(بیماری های مرتبط انسان و طیور ) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر معینی متخصص آپنه درمانی و خرو پف (شناخت اختلالات خواب و خروپف) 97/8/3

970803sal
دکتر معینی متخصص آپنه درمانی و خرو پف (شناخت اختلالات خواب و خروپف) 97/8/3

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان (سرطان های سلول سنگفرشی پوست) 97/7/30

970730sal-
دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان (سرطان های سلول سنگفرشی پوست) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید