بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر نوروزی متخصص کلیه و فوق تخصص سرطانهای دستگاه ادراری و تناسلی 96/11/28

961128sal 
دکتر نوروزی متخصص کلیه و فوق تخصص سرطانهای دستگاه ادراری و تناسلی 96/11/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم دکتر امیرآتشانی روانشناس تربیتی کودکان 96/11/25

961125-sal 
خانم دکتر امیرآتشانی روانشناس تربیتی کودکان 96/11/25

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نوروزی متخصص کلیه و فوق تخصص سرطانهای دسنگاه ادراری و تناسلی 96/11/21

961121sal 
دکتر نوروزی متخصص کلیه و فوق تخصص سرطانهای دسنگاه ادراری و تناسلی 96/11/21

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب