دکتر تیزنوبیک فوق تخصص قلب و عروق/ بیماری های قلبی عروقی و دیابت 98/2/8

980208salamte
دکتر تیزنوبیک فوق تخصص قلب و عروق/  بیماری های قلبی عروقی و دیابت 98/2/8

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر ذاکر متخصص اطفال / نکات مورد توجه مادران در دوران جنینی 98/1/31

980131salamate
دکتر ذاکر متخصص اطفال / نکات مورد توجه مادران در دوران جنینی 98/1/31

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر روشن طلب جراح و دندانپزشک / کاهش هزینه های دندانپزشکی 98/2/4

980204salamate
دکتر روشن طلب جراح و دندانپزشک / کاهش هزینه های دندانپزشکی 98/2/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر علیزاده متخصص بیماری های عفونی / عفونتها در زمان حوادث طبیعی 98/1/29

980129salamate
دکتر علیزاده متخصص بیماری های عفونی / عفونتها در زمان حوادث طبیعی 98/1/29

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / پاسخگویی به سوآلات 98/2/3

980203salamte
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / پاسخگویی به سوآلات 98/2/3

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید