دکتر وفایی بورد تخصصی جراحی / علل و نحوه پیشگیری از سرطانهای شایع 97/11/14

971114sall
دکتر وفایی بورد تخصصی جراحی / علل و نحوه پیشگیری از سرطانهای شایع 97/11/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری / پاسخگویی به سوآلات 97/11/13

971114sal
دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری / پاسخگویی به سوآلات 97/11/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / عفونتهای مکرر بانوان 97/11/16

971116salamate
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / عفونتهای مکرر بانوان  97/11/16

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید