بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر توانا فوق تخصص ریه 950130

950130sal
دکترتوانا فوق تخصص ریه  950130

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید


 

 

 

ادامه مطلب

دکتر کرمی متخصص کلیه 950206

950206sal
دکترکرمی متخصص جراحی کلیه 950206

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 


 

 

ادامه مطلب

دکتر مهاجر تهرانی متخصص غدد و متابولیست 950129

950129sal
دکتر مهاجر تهرانی فوق تخصص غدد و متابولیست 950129

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر بابایی متخصص گوارش 950205

950205sal
دکتربابایی منخصص گوارش و کبد 950205

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

 

 

 

ادامه مطلب

دکتر بابایی متخصص گوارش 950128

950128sal
دکتربابایی فوق تخصص گوارش و کبد  950128

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب