دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / پاسخگویی به سوآلات 98/2/17

980217salamate
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / پاسخگویی به سوآلات 98/2/17

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر میرزایی جراح و دندانپزشک / باید ها و نباید ها در خارج نمودن دندان 98/2/11

980211salamte
دکتر میرزایی جراح و دندانپزشک / باید ها و نباید ها در خارج نمودن دندان 98/2/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر کردی دکترای فیزیولوژی ورزشی / پیشگیری از ضعف ها و درد های عضلانی98/2/11

980211salamate
دکتر کردی دکترای فیزیولوژی ورزشی / پیشگیری از ضعف ها و درد های عضلانی98/2/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر خلیلی فوق تخصص زنان و زایمان / تکنولوژی جدید درمان 98/2/10

980210sal
دکتر خلیلی فوق تخصص زنان و زایمان / تکنولوژی جدید درمان 98/2/10

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان / بلوغ طبیعی در دختران و پسران 98/2/9

980209salamate
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان / بلوغ طبیعی در دختران و پسران 98/2/9

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر علیزاده متخصص بیماری های عفونی / عفونتها ی بیمارستانی 98/2/12

980212salamate
دکتر علیزاده متخصص بیماری های عفونی / عفونتها ی بیمارستانی 98/2/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر غزنوی متخصص ارتوپدی کودکان / شکستگی در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان 98/2/7

980207salamate
دکتر غزنوی متخصص ارتوپدی کودکان / شکستگی در کودکان و نوجوانان و بزرگسالان 98/2/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید