بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر سروی متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 96/12/7

961207sal 
دکتر سروی متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 96/12/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم دکتر سروی متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 96/11/30

961130sal 
خانم دکتر سروی متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 96/11/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نیک اقبالی جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه 96/12/3

961203sal 
دکتر نیک اقبالی جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه 96/12/3

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر تیز نو بیک فوق تخصص قلب و عروق و متخصص آنژیو پلاستی 96/11/29

961129sal 
دکتر تیز نو بیک فوق تخصص قلب و عروق و متخصص آنژیو پلاستی 96/11/29

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب