بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان تیروئید عملکرد طبیعی و اختلات آن 97/6/12

970612salamate
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان  تیروئید عملکرد طبیعی و اختلات آن 97/6/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن (مراقبت بعد از عمل تعویض مفصل لگن) 97/6/1

970601salamate
دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن (مراقبت بعد از عمل تعویض مفصل لگن) 97/6/1

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر بدائی نژاد دکتری دامپزشکی (بیماری های مرتبط انسان و دام) 97/5/29

970529salamate
دکتر بدائی نژاد دکتری دامپزشکی (بیماری های مرتبط انسان و دام) 97/5/29

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان (تخمدانهای پلی کیستیک) 97/6/6

970606salamat
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان (تخمدانهای پلی کیستیک) 97/6/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان تاثیرات کورتون در رشد سیستمهای بدن 97/5/29

970529sal
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان تاثیرات کورتون در رشد سیستمهای بدن 97/5/29

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان نکاتی در مورد داروهای کورتونی 97/6/5

970605salamate
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان  نکاتی در مورد داروهای کورتونی 97/6/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر شجاعی فرد دکتری تخصصی جراحی عمومی (جراحی سنگ کیسه صفرا) 97/5/28

970528--salamati
دکتر شجاعی فرد دکتری تخصصی جراحی عمومی (جراحی سنگ کیسه صفرا) 97/5/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید