دکتر پازوکی متخصص گوش و حلق و بینی / کم شنوایی وعلل و علایم آن 98/3/27

980327salamate
دکتر پازوکی متخصص گوش و حلق و بینی / کم شنوایی وعلل و علایم آن 98/3/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نیک اقبالی فوق تخصص چشم پزشکی / تخریب نقطه زرد در کهنسالان 98/3/23

980323salamate
دکتر نیک اقبالی فوق تخصص چشم پزشکی / تخریب نقطه زرد در کهنسالان 98/3/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / خون ریزیهای غیر طبیعی رحم 98/3/21

980321salamate
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / خون ریزیهای غیر طبیعی رحم 98/3/21

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید