دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن (آسیب های ضربه ای در لگن و مفصل ران) 97/10/27

971027sal
دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن (آسیب های ضربه ای در لگن و مفصل ران) 97/10/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حقانی جراح و دندانپزشک (بوی بد دهان و روش صحیح مسواک زدن) 97/10/26

971026salamati
دکتر حقانی جراح و دندانپزشک (بوی بد دهان و روش صحیح مسواک زدن) 97/10/26

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن (مفصل ران آسیب ها و مراقبت ها) 97/10/20

971020sal
دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن (مفصل ران آسیب ها و مراقبت ها) 97/10/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید