دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی /بی اختیاری ادراری در سالمندان 98/4/5

980405sal
دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی /بی اختیاری ادراری در سالمندان 98/4/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / اختلال هورمونی در بانوان 98/4/4

980404salamate
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / اختلال هورمونی در بانوان 98/4/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر شاکر کارشناس دهان و دندان/ ایمپلنت در بیماران دیابتی و سیگاری 98/3/29

980329salamate
دکتر شاکر کارشناس دهان و دندان/ ایمپلنت در بیماران دیابتی و سیگاری 98/3/29

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

آقای اکبر زاده کارشناس ارشد پرستاری /زندگی با دیابت، خواب ،رانندگی 98/4/2

980402salamate
آقای اکبر زاده کارشناس ارشد پرستاری /زندگی با دیابت، خواب ،رانندگی 98/4/2

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید