بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی- بیماری های مادر زادی قلب 97/6/22

970622salamat
دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی-  بیماری های مادر زادی قلب 97/6/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی- جنین شناسی قلب و بیماری های مادر زادی قلب 97/6/15

970615sal
دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی- جنین شناسی قلب و بیماری های مادر زادی قلب 97/6/15

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان کم کاری مادرزادی در کودکان و نوجوانان 97/6/19

970619salamte
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان  کم کاری مادرزادی در کودکان و نوجوانان 97/6/19

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید