بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر خلیلی فوق تخصص زنان و زایمان - یائسگی و جلو گیری از یائسگی زود رس 97/6/27

970627sal
دکتر خلیلی فوق تخصص زنان و زایمان - یائسگی و جلو گیری از یائسگی زود رس 97/6/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان کم کاری تیروئید و درمان آن 97/6/26

970626salamte
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان  کم کاری تیروئید و درمان آن 97/6/26

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اشراقی فوق تخصص چشم عیوب انکساری چشم و جراحی های مربوطه 97/6/25

970625sal
دکتر اشراقی فوق تخصص چشم عیوب انکساری چشم و جراحی های مربوطه 97/6/25

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید