بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی(سقوط در سالمندان علل و پیشگیری) 97/9/13

970913salamati
دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی(سقوط در سالمندان علل و پیشگیری) 97/9/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نیازی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی(سلامت مواد مصرفی گوشتی) 97/9/12

970912-salamati
دکتر نیازی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی(سلامت مواد مصرفی گوشتی) 97/9/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهراب متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه رژیم درمانی در بیماران دیابتی 97/9/7

970907sal
دکتر سهراب  متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه رژیم درمانی در بیماران دیابتی 97/9/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر وفایی فلوشیپ جراحی های زیبایی (جراحی و کاشت مو و عوارض آن) 97/9/11

970911salamti
دکتر وفایی فلوشیپ جراحی های زیبایی (جراحی و کاشت مو و عوارض آن) 97/9/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید