دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری / پاسخگویی به سوآلات 97/12/18

971218salamate
دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری / پاسخگویی به سوآلات 97/12/18

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر روشن طلب جراح و دندانپزشک / نکات مورد توجه در دندانهای فرزندان 97/12/16

971216salamate
دکتر روشن طلب جراح و دندانپزشک / نکات مورد توجه در دندانهای فرزندان 97/12/16

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن / دردهای مهم در لگن و مفصل ران 97/12/16

971216sal
دکتر طاهری اعظم فوق تخصص جراحی لگن / دردهای مهم در لگن و مفصل ران 97/12/16

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان / بیماری های خوش خیم و بد خیم تیروئید 97/12/13

971213sal
دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان / بیماری های خوش خیم و بد خیم تیروئید 97/12/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / عوارض جراحی های زنان 97/12/14

971214salamate
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / عوارض جراحی های زنان 97/12/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری/ بزرگی خوش خیم پروستات 97/12/11

971211salamte
دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری/ بزرگی خوش خیم پروستات 97/12/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید