دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / عفونتهای مکرر بانوان 97/11/16

971116salamate
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان / عفونتهای مکرر بانوان  97/11/16

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر وفایی بورد تخصصی جراحی / علل و نحوه پیشگیری از سرطانهای شایع 97/11/14

971114sall
دکتر وفایی بورد تخصصی جراحی / علل و نحوه پیشگیری از سرطانهای شایع 97/11/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر لواسانی فلو شیپ تخصصی نازایی و آی وی اف /کسیت های تخمدانی و ارتباط با نازایی 97/11/9

971109salamate
دکتر لواسانی فلو شیپ تخصصی نازایی و آی وی اف /کسیت های تخمدانی و ارتباط با نازایی 97/11/9

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری / پاسخگویی به سوآلات 97/11/13

971114sal
دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری / پاسخگویی به سوآلات 97/11/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان / درمانهای تکمیلی در سرطان های تیروئید 97/11/8

971108-salamte
دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان / درمانهای تکمیلی در سرطان های تیروئید 97/11/8

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید