دکتر میر اشرافی متخصص گوش و حلق و بینی/ خٌر خٌر کردن در کودکان 98/9/23

980923salamate
دکتر میر اشرافی متخصص گوش و حلق و بینی/ خٌر خٌر کردن در کودکان 98/9/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / پیشگیری از سقوط در سالمندان 98/9/27

980927salamate
دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / پیشگیری از سقوط در سالمندان 98/9/27

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / پولیپ های روده و راه های پیشگیری از سرطان روده 98/9/26

980926salamate
دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / پولیپ های روده و راه های پیشگیری از سرطان روده 98/9/26

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / پیشگیری از سقوط در سالمندان 98/9/20

980920salamate
دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / پیشگیری از سقوط در سالمندان 98/9/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / درد ناحیه شانه و آرنج 98/9/25

980925salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / درد ناحیه شانه و آرنج 98/9/25

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر احمدی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی / سندرم تخمدان پلی کیستیک 98/9/24

980924salamate
دکتر احمدی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی / سندرم تخمدان پلی کیستیک 98/9/24

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید