بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر پناهنده جراح دندانپزشک - چگونگی کاهش هزینه های دندانپزشکی 97/7/7

970707salamate
دکتر پناهنده جراح دندانپزشک - چگونگی کاهش هزینه های دندانپزشکی 97/7/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی- بیماری های مادر زادی قلب 97/7/5

970705salamate
دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی-  بیماری های مادر زادی قلب 97/7/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سروی فوق تخصص زنان وزایمان و نازایی - فیبروم های رحمی 97/7/10

970710salamati
دکتر سروی فوق تخصص زنان وزایمان و نازایی - فیبروم های رحمی 97/7/10

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان (مواجهه و برسی علمی مشکلات سینه) 97/7/9

970709--salamti
دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان (مواجهه و برسی علمی مشکلات سینه) 97/7/9

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر فودازی متخصص آنکولوژی(پرتو درمانی) نقش پرتو درمانی در درمان سرطان 97/7/3

970703-sal
دکتر فودازی متخصص آنکولوژی(پرتو درمانی) نقش پرتو درمانی در درمان سرطان 97/7/3

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید