دکتر علویان فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد / روز جهانی هپاتیت 98/8/1

980801salamate
دکتر علویان فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد / روز جهانی هپاتیت 98/8/1

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نوری جراح و متخصص قلب و عروق / پیشگیری از بیماریهای عروقی 98/7/30

980730salamate
دکتر نوری جراح و متخصص قلب و عروق / پیشگیری از بیماریهای عروقی 98/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر داوری جراح و متخصص زنان و ناباروری / علل ناباروری و درمان 98/7/21

980721salamate
دکتر رازقی متخصص دندانپزشکی اطفال / نقش تغذیه در سلامت دهان کودکان 98/7/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اسکاش رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر 98/7/25

980725salamate
دکتر اسکاش رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر 98/7/25

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر رازقی متخصص دندانپزشکی اطفال / نقش تغذیه در سلامت دهان کودکان 98/7/20

980720 salamate
دکتر رازقی متخصص دندانپزشکی اطفال / نقش تغذیه در سلامت دهان کودکان 98/7/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اسکاش رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر 98/7/24

980724salamate
دکتر اسکاش رئیس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری هلال احمر 98/7/24

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / ورزش و فعالیت بدنی در سالمندان 980717

sal 98717
دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / ورزش و فعالیت بدنی در سالمندان 980717

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید