دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / درمان بی خوابی در سالمندان 9810/11

981011salamate
دکتر علیمرادزاده متخصص طب سالمندی / درمان بی خوابی در سالمندان 9810/11

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / چاقی مفرط و افزایش وزن شدید 98/10/3

981003salamate
دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / چاقی مفرط و افزایش وزن شدید 98/10/3

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر احمدی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی ادامه مبحث یائسگی 98/10/8

981008salamate
دکتر احمدی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی ادامه مبحث  یائسگی 98/10/8

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید