بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان (پوکی استخوان در بانوان) 97/7/17

970717salamai
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان (پوکی استخوان در بانوان) 97/7/17

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان متخصص جراحی سرطان (کمبود ویتامین Dو ارتباط آن با سرطان) 97/7/16

970716sal
دکتر مرادیان متخصص جراحی سرطان (کمبود ویتامین Dو ارتباط آن با سرطان) 97/7/16

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید