بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر مرادیان فلوشیپ فوق تخصص جراحی سرطان 97/2/6

970206sal 
دکتر مرادیان فلوشیپ فوق تخصص جراحی سرطان 97/2/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر مشیری متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 97/2/4

970204-sal 
دکتر مشیری متخصص زنان و زایمان و نازایی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 97/2/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب