دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / درد کل بدن/ ستون فقرات 98/10/30

981030salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / درد کل بدن/ ستون فقرات 98/10/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر احمدی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی / پاسخگویی به سوآلات 98/10/22

981022salamate
دکتر احمدی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی / پاسخگویی به سوآلات 98/10/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر ترکمن فوق تخصص نوزادان / حساسیت به پروتئین شیر گاو در نوزادان 98/10/28

981028salamate
دکتر ترکمن فوق تخصص نوزادان / حساسیت به پروتئین شیر گاو در نوزادان 98/10/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / باورهای غلط در مورد بیماری های گوارشی 98/10/24

981024salamate
دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / باورهای غلط در مورد بیماری های گوارشی 98/10/24

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / خاطرات با سردار سلیمانی 98/10/16

981016salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / خاطرات با سردار سلیمانی 98/10/16

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید