بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر غفوری متخصص بهداشت و بیماری های طیور(بیماری های مرتبط انسان و طیور ) 97/7/30

970730sal
دکتر غفوری متخصص بهداشت و بیماری های طیور(بیماری های مرتبط انسان و طیور ) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان (سرطان های سلول سنگفرشی پوست) 97/7/30

970730sal-
دکتر مرادیان فلو شیپ جراحی سرطان (سرطان های سلول سنگفرشی پوست) 97/7/30

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر ساروی فوق تخصص لاپراسکوپی (جراحی های چاقی در کودکان و نوجوانان) 97/7/26

970726salmate
دکتر ساروی فوق تخصص لاپراسکوپی (جراحی های چاقی در کودکان و نوجوانان) 97/7/26

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر مرادیان متخصص جراحی سرطان (کمبود ویتامین D و ارتباط آن با سرطان) 97/7/23

970723salamati
دکتر مرادیان متخصص جراحی سرطان (کمبود ویتامین D و ارتباط آن با سرطان) 97/7/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید