بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر حسینی متخصص بیماریهای عفونی (بیماری فصلی و آنتی بیوتیک ها) 97/10/9

971009salamate
دکتر حسینی متخصص بیماریهای عفونی (بیماری فصلی و آنتی بیوتیک ها) 97/10/9

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری (بی اختیاری ادرار پاسخگویی به سوآلات) 97/10/8

971008sal
دکتر نوروزی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری (بی اختیاری ادرار پاسخگویی به سوآلات) 97/10/8

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر آدینه پور متخصص پزشکی هسته ای - دستآوردها بعد از انقلاب 97/10/10

971010salamate-1
دکتر آدینه پور متخصص پزشکی هسته ای - دستآوردها بعد از انقلاب 97/10/10

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید