دکتر بهرامی متخصص کودکان 950214

950214salدکتر دکتر بهرامی متخصص اطفای و کودکان 950214
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950211

950211sal دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950211
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر جاویدی متخصص قلب و عروق 950209

950209sal دکتر جاویدی فوق تخصص قلب و عروق 950209
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

 

دکتر مهاجری تهرانی متخصص غدد 950212

950212-salدکتر مهاجری تهرانی متخصص غدد 950212
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر حسینی رییس مرکز بهداشت صدا و سیما 950208

950208-sal دکترحسینی رییس مرکز بهداشت صدا و سیما 950208
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

 

دکتر کمر روستا دندانپزشک 950212

950212salدکتر کمر روستا دندانپزشک متخصص درمان ریشه دندان 950212
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر دستجردی فوق تخصص مغز و اعصاب 950211

950211-salدکتر دستجردی فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب 950211
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نیکنام روانشناس بالینی- 950131

950131sal
دکتر نیکنام روانشناس بالینی 950131

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید