دکتر حسنی ابهریان متخصص عصب شناسی 950311

950311-sal دکترحسنی ابهریان متخصص عصب شناسی 950311
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بهرامی متخصص کودکان و اطفال 950311

950311.sal دکتربهرامی متخصص اطفال و کودکان 950311
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر دستجردی فوق تخصص مغز و اعصاب 950308

950308sal دکتردستجردی فوق تخصص مغز و اعصاب 950308
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر موذن زاده متخصص جراحی عمومی و چاقی 950309

9503091sal دکترموذن زاده متخصص جراحی عمومی و چاقی 950309
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950306

950306sal دکترنیلفروش زاده متخصص پوست ومو 950306
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر صوفی زاده متخصص گوش و حلق و بینی 950304

950304sal دکترصوفی زاده متخصص گوش و حلق و بینی 950304
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید