دکتر روزرخ متخصص جراحی اطفال 950122

950122sal
دکترروز رخ فوق تخصص جراحی اطفال  950122

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر توسلی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 950124

950124sal
دکترتوسلی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان 950124

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر حیدر نیا متخصص پزشکی اجتماعی 940121

950121-sal
دکترحیدر نیا متخصص پزشکی اجتماعی 950121

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950121

950121sal
دکترنفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950121

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید