دکتر دلشاد فوق تخصص جراحی کودکان 941219

941219sal
دکتر دلشاد فوق تخصص جراحی کودکان 941219

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر ابوالقاسمی متخصص خون کودکان 941216

941216-sal
دکتر ابوالقاسمی متخصص خون کودکان 941216

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 941218

941218sal
دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 941218

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بابامرادی روانشناس ومشاور خانواده 941216

941216sal
دکتر بابامرادی روانشناس ومشاور خانواده 941216

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر زینلی متخصص گوش و حلق و بینی 941215

941215-sal
دکتر زینلی متخصص گوش و حلق و بینی 941215

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر مرجایی متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان 941217

941217-sal
دکتر مرجایی متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان 941217

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید