دکتر مهاجر تهرانی متخصص غدد و متابولیست 950129

950129sal
دکتر مهاجر تهرانی فوق تخصص غدد و متابولیست 950129

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بابایی متخصص گوارش 950205

950205sal
دکتربابایی منخصص گوارش و کبد 950205

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

 

 

 

دکتر حیدر نیا متخصص پزشکی اجتماعی 950204

950204sal
دکترحیدر نیا متخصص پزشکی اجتماعی 950204

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950130

950201sal
دکترنیلفروش زاده متخصص پوست و مو  950130

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید