دکتر منصوبی فر روانشناس 950115

950115-sal
دکتر منصوبی فر روانشناس و استاد دانشگاه 950115

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر ابوالقاسمی متخصص خون کودکان 950115

950115sal
دکترابوالقاسمی فوق تخصص خون کودکان 950115

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نوری ساری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کل کشور 941225

841225sal
دکترنوری ساری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کشور 941225

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر فاطمی رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی 941224

941224sal
دکتر فاطمی جراح پلاستیک و رییس مرکز تحقیقات سوختگی 941224

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر دستجردی فوق تخصص مغز و اعصاب 941222

941222sal
دکتردستجردی متخصص مغز و اعصاب 941222

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید