دکتر روزرخ متخصص جراحی اطفال 950122

950122sal
دکترروز رخ فوق تخصص جراحی اطفال  950122

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر فراهینی فوق تخصص جراحی زانو 950118

9501181sal
دکتر فراهینی فوق تخصص جراحی زانو  950118

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر حیدر نیا متخصص پزشکی اجتماعی 940121

950121-sal
دکترحیدر نیا متخصص پزشکی اجتماعی 950121

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950121

950121sal
دکترنفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950121

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950117

950117sal
دکترنیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950117

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بابامرادی روانشناس ومشاور خانواده 950116

950116-sal
دکتر بابامرادی روانشناس 950116

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید