دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950221

920521sal دکترنیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950221
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر سروش متخصص روماتولوژی 950218

950218sal دکترسروش متخصص روماتولوژی (روماتیسم)950218
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر گلی متخصص گوش و حلق و بینی 950215

950215-sal دکترگلی متخصص گوش و حلق و بینی 950215
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر مشیری متخصص زنان و زایمان 950214

950214-salدکتر دکتردکتر مشیری متخصص زنان 950214
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر سعیدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 950218

950218-sal دکترسعیدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 950218
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بهرامی متخصص کودکان 950214

950214salدکتر دکتر بهرامی متخصص اطفای و کودکان 950214
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید