دکتر شهباز خانی فوق تخصص گوارش 950505

950505-sal دکترشهباز خانی غوق تخصص گوارش 950505
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر صالح پور متخصص غدد کودکان 950503

950503sal دکترصالح پور فوق تخصص غدد و متابولیسم در کودکان 950503 
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نصرالله زاده متخصص تغذیه 950505

950505sal دکتردکتر نصر الله زاده متخصص تغذیه  950505
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بندپی رییس انجمن فیزیو تراپی 950502

950502-sal دکتربند پی رییس انجمن فیزیوتراپی 950502 
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر وحید دستجردی متخصص مغز و اعصاب 950504

950504-sal دکتروحیددستجردی متخصص مغز و اعصاب  950504
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر فراهینی فوق تخصص جراحی زانو 950502

950502sal دکترفراهینی فوق تخصص جراحی زانو 950502
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید