دکتر نیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950319

950319sal دکترنیلفروش زاده متخصص پوست و مو 950319
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نجاران طوسی متخصص اورولوژی 950312

950312sal دکترنجاران طوسی متخصص اوروتوژی 950312
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر حسنی ابهریان متخصص عصب شناسی 950311

950311-sal دکترحسنی ابهریان متخصص عصب شناسی 950311
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر کلباسی متخصص غدد و دیابت 950316

950316sal دکترکلباسی فوق تخصص غدد و دیابت 950316
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بهرامی متخصص کودکان و اطفال 950311

950311.sal دکتربهرامی متخصص اطفال و کودکان 950311
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید