دکتر سروش متخصص روماتولوژی 950218

950218sal دکترسروش متخصص روماتولوژی (روماتیسم)950218
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر گلی متخصص گوش و حلق و بینی 950215

950215-sal دکترگلی متخصص گوش و حلق و بینی 950215
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر مهاجری تهرانی متخصص غدد 950212

950212-salدکتر مهاجری تهرانی متخصص غدد 950212
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر کمر روستا دندانپزشک 950212

950212salدکتر کمر روستا دندانپزشک متخصص درمان ریشه دندان 950212
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر مشیری متخصص زنان و زایمان 950214

950214-salدکتر دکتردکتر مشیری متخصص زنان 950214
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر دستجردی فوق تخصص مغز و اعصاب 950211

950211-salدکتر دستجردی فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب 950211
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر بهرامی متخصص کودکان 950214

950214salدکتر دکتر بهرامی متخصص اطفای و کودکان 950214
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950211

950211sal دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سینه 950211
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید