صرامی کارشناس ستاد مبارزه با مواد مخدر 950329

950329-sal  صرامی مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری 950329
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر مهاجری تهرانی متخصص غدد و متابولیسم 950325

950325-sal دکتر مهاجر تهرانی متخصص غدد و متابولیسم 950325
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر زینعلی مخصص گوش و حلق و بینی 950329

950329sal  دکتر زینعلی متخصص گوش و حلق و بینی 950329
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر عباسیون متخصص مغز و اعصاب 950325

950325sal دکتر عباسیون متخصص مغز و اعصاب 950325
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید