دکتر رستمی روانپزشک و روانشناس رفتار کودکان 950607

950607-sal دکتررستمی روانشناس رفتاری کودکان 950607
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نصر الله زاده متخصص تغذیه 950607

950607sal

دکتر نصر الله زاده متخصص تغذیه 950607

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر رسایی پور دندانپزشک متخصص پروتز های دندانی 950601

950601sal دکتر رسایی پور دندانپزشک متخصص پروتز های دندانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر جملیان متخصص ارتودنسی 950604

950604 دکتر جمیلیان دندانپزشک و متخصص ارتودنسی 950604
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر رستمی روانشناس رفتار کودکان 950531

950531-sal دکتررستمی روانشناس رفتاری کودکان 950531
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید