دکتر نجاران طوسی متخصص اورولوژی 950409

950409-sal دکتر نجاران متخصص کلیه(اورولوژیست) 950409

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر حیدر نیا - متخصص پزشکی. اجتماعی 950412

950412-sal دکترحیدر نیا متخصص پزشک اجتماعی 950412

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر عباسیون متخصص مغز و اعصاب 950408

950408-sal دکتر عباسیون متخصص مغز و اعصاب  950408

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر ذوعلم متخصص کودکان و نوزادان 950410

950410-sal دکتر ذوعلم متخصص کودکان و نوزادان 950410

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید