دکتر حبیبی جراح و متخصص مغز و اعصاب 950611

950611sal  دکترحبیبی جراح و متخصص مغز و اعصاب 950611

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر اکبری متخصص زنان و نازایی 950608

950608-sal دکتر اکبری متخصص زنان و فوق تخصص نازایی 950608

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر خوشابی روانشناس کودک و نوجوان 950610

950610-sal دکترخوشابی روانشناس کودک و نوجوان 950610

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر صدر الدینی دندانپزشک متخصص ارتودنسی 950608

950608sal دکتر صدر الدینی دندانپزشک و متخصص ارتودنسی 950608
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر فراهینی فوق تخصص جراحی زانو 950610

950610sal دکترفراهینی فوق تخصص جراحی زانو 950610
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر رستمی روانپزشک و روانشناس رفتار کودکان 950607

950607-sal دکتررستمی روانشناس رفتاری کودکان 950607
 

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

دکتر نصر الله زاده متخصص تغذیه 950607

950607sal

دکتر نصر الله زاده متخصص تغذیه 950607

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید