دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / راهکارهایی برای درمان قوز 98/11/14

981114salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / راهکارهایی برای درمان قوز 98/11/14

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر توکلی متخصص زنان و زایمان /مراقبت های لازم قبل و حین بارداری 98/11/6

981106salamate
دکتر توکلی متخصص زنان و زایمان /مراقبت های لازم قبل و حین بارداری 98/11/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر توکلی متخصص زنان و زایمان /مراقبت های لازم قبل و حین بارداری 98/11/13

981113salamate
دکتر توکلی متخصص زنان و زایمان /مراقبت های لازم قبل و حین بارداری 98/11/13

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر ترکمن فوق تخصص نوزادان / زردی در کودکان و باورهای غلط در مورد آن 98/11/5

91105salamate
دکتر ترکمن فوق تخصص نوزادان / زردی در کودکان و باورهای غلط در مورد آن 98/11/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / درد کل بدن/ ستون فقرات 98/11/7

981107salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / درد کل بدن/ ستون فقرات 98/11/7

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / باورهای غلط در مورد بیماری های گوارشی 98/11/1

981101salamate
دکتر سهراب پور فوق تخصص گوارش و کبد / باورهای غلط در مورد بیماری های گوارشی 98/11/1

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید