بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر جباری جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات 97/1/21

970121sal 
دکتر جباری جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات 97/1/21

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر جباری جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات 96/12/22

961222sal 
دکتر جباری جراح و متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات 96/12/22

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم دکتر سروی جراح و متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 97/1/20

970120sal 
خانم دکتر سروی جراح و متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص نازایی 97/1/20

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نوروزی متخصص اورولوژی و فوق تخصص سرطانهای مجاری ادرار 97/1/18

970118sal 
دکتر نوروزی متخصص اورولوژی و فوق تخصص سرطانهای مجاری ادرار 97/1/18

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نوروزی متخصص کلیه و فوق تخصص سرطانهای دسنگاه ادراری و تناسلی 96/12/19

961219sal 
دکتر نوروزی متخصص کلیه و فوق تخصص سرطانهای دسنگاه ادراری و تناسلی 96/12/19

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر روشنی فوق تخصص گوارش و کبد و بیماری های صفراوی 96/12/23

961223sal 
دکتر روشنی فوق تخصص گوارش و کبد و بیماری های صفراوی 96/12/23

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نیک اقبالی جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه 96/12/17

961217sal 
دکتر نیک اقبالی جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه 96/12/17

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب