بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی- جنین شناسی قلب و بیماری های مادر زادی قلب 97/6/15

970615sal
دکتر خانی فوق تخصص اکو کاردیو گرافی- جنین شناسی قلب و بیماری های مادر زادی قلب 97/6/15

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان (تخمدانهای پلی کیستیک) 97/6/6

970606salamat
دکتر اخوان طبیب متخصص زنان و زایمان (تخمدانهای پلی کیستیک) 97/6/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان نکاتی در مورد داروهای کورتونی 97/6/5

970605salamate
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان  نکاتی در مورد داروهای کورتونی 97/6/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان تیروئید عملکرد طبیعی و اختلات آن 97/6/12

970612salamate
دکتر سهیلی پور فوق تخصص غدد کودکان  تیروئید عملکرد طبیعی و اختلات آن 97/6/12

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید