بخش سلامتی به خانه بر می گردیم

     

خانم دکتر جمالی زواره روانشناس و مدرس دانشگاه 961009

961009sal 
خانم دکتر جمالی زواره روانشناس و مدرس دانشگاه  961009

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

دکتر نیک اقبال جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه 961007

961007-sal 
دکتر نیک اقبال جراح و متخصص چشم و فوق تخصص شبکیه 961007

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

خانم دکتر نجفی زاده مدیر عامل انجمن اهدا عضو ایرانیان 961007

961007sal 
خانم دکتر نجفی زاده مدیر عامل انجمن اهدا عضو ایرانیان 961007

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب