دکتر ایزدی متخصص بیماری های عفونی - پیشگیری و درمان کرونا 98/12/6

981206salamate
دکتر ایزدی متخصص بیماری های عفونی - پیشگیری و درمان کرونا 98/12/6

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / دردهای عضلانی در بیماریهای ویروسی 98/12/5

981205salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / دردهای عضلانی در بیماریهای ویروسی 98/12/5

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / دردهای ستون فقرات 98/11/28

981128salamate
دکتر حلی ساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی / دردهای ستون فقرات 98/11/28

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سرطان / بیماران سرطانی و ویروس کرونا 98/12/4

981204salamate
دکتر نفیسی فوق تخصص جراحی سرطان / بیماران سرطانی و ویروس کرونا 98/12/4

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

دکتر رضایی زاده متخصص طب ایرانی / تدابیر ورزش در طب ایرانی 98/11/24

981124salamate
دکتر رضایی زاده متخصص طب ایرانی / تدابیر ورزش در طب ایرانی 98/11/24

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید