مشاهده محتوا

دکتر نیکزاد در برنامه یه روز تازه: دانش فنی کیتهای کرونا به طور کامل در کشور وجود دارد/ بدون تاییدیه پزشکی کالایی وارد بازار نمی‌شود