مشاهده محتوا

ظهره‌وند در برنامه صبحگاهی شبکه پنج: ناآرامی‌های افغانستان از دوره دمکراتهای امریکا کلید خورد و الان با بایدن تشدید می‌شود