مشاهده محتوا

خودرو های متخلف از دیشب در تهران ۲۰۰ هزارتومان جریمه شدند! سردار حمیدی از سبک و سیاق جرائم خودرو ها در محدودیت های ترافیکی ایام کرونا خبر داد.